Stacks Image 74931

100 2
HAMNMAGASIN ALTE SPEICHER I GREIFSWALD

.

Stacks Image 74846

Alter Speicher Hafenstrasse Greifswald

En klassisk spannmålssilo byggd 1937 under den tid då nazisterna styrde. Uppenbart var inte allt som byggdes under den tiden av militär betydelse. Den stora tegelpixlade gripen eller om det är ett lejon som byggts in i silons gavel finns kvar. Jag föreställde mig att det var dåtidens politiska manifestation som murats in i väggen, men det visade sig vara Greifswalds stadsvapen.
.

Stacks Image 74850

Man kan tro att detta tegelpixlade sagodjur har något med den för byggtiden 1937 regerande diktaturen att göra, men det är Greifswalds Stadsvapen


Stora delar av tegelfasaden mot söder har däremot fallit av. Det är ingen vild gissning att denna fasad dekorerats med svarta kors som efter 1945 oförsiktigt knackats bort av förklarliga skäl. Kvar lämnades då den blottade betongen bakom som ett fult sår. Nästa vinter tränger fukten in mellan tegel och betong, frosten kommer och isen pressar ut tegelstenarna millimeter för millimeter. Hålet blir större för varje år och till slut har stora delar av tegelfasaden fallit till marken. Destruktionen har haft sjuttiotre år på sig. Bakom står solid betong som utgör själva silon, så bygget har fungerat som spannmålssilo med eller utan tegelfasad i söder.
.

Stacks Image 74854

Det fanns ett lagom litet dvs. trångt hål i väggen att slingra sig in i, väl inne var detta det första jag såg

Sedan gick åren vidare, bönderna levererade spannmål vare sig det var krig eller inte och när kriget väl var slut behövde livet gå vidare i den sovjetockuperade östtyska zonen. Produktiviteten sjönk men någonstans måste ändå den minskande mängden spannmål lagras. DDR tog över jordbruket med LPG vilket inte direkt ökade produktivitet och avkastning från åkrarna, men fortfarande måste det lagras. När väl DDR upphörde och jordbruket befriades från centralstyrning ökade äntligen produktiviteten. Men då var det för sent.
.

Stacks Image 74858

Hisstrumman 81 år, det saknades hisskorg så jag tog trapporna

Den gamla spannmålssilon var som allt annat i DDR dåligt underhållen och förfallen. I väst hade rationalitet varit ledordet, i öst sågs varje rationalisering som något som skapade arbetslöshet. Så efter Die Wende ersattes det mesta av den östtyska infrastrukturen inom jordbruket av moderna effektiva maskiner från väst, på modernt språk, mindre snack, mer verkstad.
.

Stacks Image 74862

Hisstrumman från botten

2003 såldes fastigheten av ett skuldsatt fastighetsbolag i Berlin, köparens planer var i alla fall inte att driva verksamheten vidare. Som silo för lantbruk hade byggnaden spelat ut sin roll, dess största värde består av läget nere vid floden Ryck med vacker utsikt över omgivningen och en historisk hamnmiljö. Sådan miljö är lockande för hotell och bostäder och eftersom byggnaden är i ett bedrövligt skick var det inte svårt att få rivningslov, även om röster om Denkmalschutz (byggnadsminne) viskats.
.

Stacks Image 74873

Våning för våning ville jag titta igenom
.

Stacks Image 74868

Från en av de övre våningarna kunde jag observera cykeln som tagit mig hit.
.

Stacks Image 74877

Den undre (lägre) takvåningen
.
Men den nya ägarens vandel var tydligen inte helt fläckfri, rivningen dröjde, under tiden förföll byggnaden än mer och när väl åren gått och vi befinner oss i vår egen nutid hade rivningslovets giltighet upphört och det var dags att ansöka om nytt. Nytt rivningslov utfärdades så det var enbart att invänta demoleringsmaskinerna. Bland de tidningsartiklar jag funnit på nätet på denna sidan milleniet om byggnaden och dess framtid som Denkmalschutz eller grushög har det med viss regelbundenhet framkommit att snart ska silon rivas och området rustas upp.
.

Stacks Image 74881

.

Stacks Image 74885

Högre upp kommer man inte

Den senaste artikeln från 2016 är däremot en spalt om politiker som vill förstöra historiska byggnader och oegentligheter angående rivning versus byggnadsminne. Augusti 2018 står silon kvar, byggnaden är inte unik jag såg en snarlik silo inne i Greifswald, några i Rostock och det står säkerligen fler från den tidsepoken runt om i Tyskland. Vad som väntar framöver återstår att se. Själv hade jag turen att se mig över axeln och avvika från Google Maps rekommenderade rutt då jag såg en spännande byggnad, då jag var på väg österut.
.

Stacks Image 74896

Miljön härinne är 80 år gammal
.

Stacks Image 74891

De sista 25 åren har här varit tyst
.

Stacks Image 74900

Rost

Om Greifswald kan berättas att det var svensk mark under 167 år som del av svenska Pommern från 1648 till 1815. Svenskarna erövrade Greifswald redan 1631 och behövde väl några år på sig att under metoder vi skulle bli upprörda av idag piska lite svenskhet i de säkert motsträviga Pommeranerna. 167 år senare är Pommern till salu och för en rundhänt slant överlåts dagens Pommern till en säkert skuldsatt svensk stat som lekt för mycket krig och utarmat landet på arbetsfömögna drängar.
.

Stacks Image 74904

Sista utposten innan det var dags att vända och gå ner igen

Mest känt för vår generation är Greifswald för det kärnkraftverk som försåg DDR med el och som nutidens svenskar i allmänhet och kärnkraftsmotståndare i synnerhet ville se stängt. Efter återföreningen blev säkerhetskraven strängare och kärnkraftverket revs. Det ska ha varit det första kärnkraftverk i världen som plockats ner, även om fastigheten runtom fortfarande är avspärrad.
ref: Byggindustrin
.

Stacks Image 74915

Här är anledningen till att man önskar jämna silon med marken, ny våning, egen kajplats och bra läge.
.

Stacks Image 74910

En anledning till, mot nordost är utsikten utöver det vanliga
.

Stacks Image 74919

Nere i en silo, i ett avsågat rör har duvan hittat den perfekta platsen att ruva på. Inga möss, råttor eller katter kommer åt platsen, endast fåglar kommer ner i den öppna silon

Alter Speicher står kvar nere vid Museumshafen, en sannolikhetens soppa av trots bestående av penningbrist, politiska beslut, kulturvärden och någonstans insikten att det hela kanske är bortom räddning. Men det är inget unikt, dessa byggnader finns överallt i det gamla baltiska området och det nya i Greifswalds hamn är inte heller unikt, det ser precis ut som i varenda nybyggd renoverad hamn i hela norra Europa med dagens glasklädda fasader, och privata ankringsplatser, -kanske lika bra det?

.

Stacks Image 74923

Trappan ner, även om hisstrumman var ett snabbare alternativ, med vissa förmodade biverkningar
.

Stacks Image 74927

Dags att krypa ut och lämna Alte Speicher och Greifswald
.

Stacks Image 74942

.

Stacks Image 74946
Stacks Image 74935

.

Stacks Image 74939