Stacks Image 144389
SILO 14-19 Mind your step
Stacks Image 35986

Silo 14-19 Vilken upplevelse! Utöver att tjäna som ingång till sina äldre dvärgsyskon 1-11&13 så fortsatte dessa mot himlens höjd till något som åtminstone upplevdes som dubbla höjden.

Stacks Image 35990

Vi tog innertrappan upp till plan 2, här var det larmat förr! Nu var larmet avstängt och hissen fungerade inte, -samband?

1959 byggdes de tre silorna närmast tjockisen silo 12 och 1964 byggdes med några meters avstånd de tre sydligare av dem och i det mellanrum som uppstod placerades den trappa som vi nyttjade oss av för att ta oss upp till toppen av dessa silor.

Stacks Image 35994

På plan två var silosen hopbyggda. Mycket hål i golvet, det är lätt att inse att koppartjuvar som smyger om natten kan falla ner och slå sig. Notera att det även finns ett plan tre på insidan, härifrån tog man sig till trappan upp!

Trappan tjänade givetvis som brand- och utrymningstrappa och mot silons östsida fanns även en hiss, men vid vårt besök var hissen ur funktion? Hm, så det blev till att traska upp. Manhålen mellan planen var smala, så pass smala att ryggsäcken ofta fastnade så man fick åla sig och klämma sig genom dessa hål för att komma igenom. "Mind your step" var ingen överdriven uppmaning, men jag såg inga skyltar om att ta det försiktigt. Dåtiden skyddsombud och säkerhetsuppfattning?

Stacks Image 42593

Här är gången till 1-11&13 har man väl klämt sig igenom manhålet fortsätter trappan till toppen!

Dessa 6 utlastningssilos var avsedda för lastbilstrafik vilket stämmer väl med tiden de byggdes, tidigt 60-tal. Järnvägen dominerade tunga transporter medan biltrafiken tog allt mer plats i vårt samhälle. Folkhemmet var färdigbyggt och starten på miljonprogrammet tog fart, klart att det behövs utlastningssilos för lastbil.

Stacks Image 35998

Efter avsatsen halvvägs bar det vidare uppåt, en adrenalinstinn upplevelse, nästan i klass med att ta sig in i tunneln ett drygt år tidigare.

Stacks Image 36002

Påbyggnaden ovanför 14-19, numera i himmelriket eller åtminstone som utfyllnad någonstans. Vi var där när den ännu stod upp.

På åttiotalet slösade Malmö kommun bort någon miljard på att bygga ett kolkraftvärk, förlåt verk intill Cementfabriken. Det lär till och med ha använts. Avsett för toppbelastningar och oljekriser stod det och väntade på sämre tider. Tids nog blev det februari, svinkallt, högtryck och för lite olja i någon pipeline, eller åtminstone för högt pris på oljan, så värket, förlåt verket skulle startas och visst blev det varmt och visst rök det ur skorstenen och visst fungerade kolkraftverket och varmvattnet flödade i Malmös fjärrvärmeledningar och det var varmt och gott inomhus i Malmö.

Stacks Image 36014

Utsikten var inget att klaga på, där nere syns "Ön" med Malmö Kommuns flagga, Öresund och troligtvis Bjärred längst bort.

Sedan blev det på modet med utsläppsneutralitet och koldioxidutsläpp kunde kopplas till något som kallades global uppvärmning och 70-talshotet om den lilla istiden byttes över en natt till global uppvärmning och så lades den miljardinvesteringen i malpåse, ungefär som Stålverk-80 och NJA, om nu någon minns dessa framtidsinvesteringar.

Stacks Image 36012

Var vi de sista som fick se detta perspektiv?

Varför nämner jag då detta kolkraftverk intill Cementa? Jo först av allt väntar jag på att det ska förfalla till den grad att jag kan göra ett besök där. Men det kol som eldats upp använde sig av 14-19 för deponi och magasinering innan kolaskan skulle vidare för bättre slutförvaring, miljöhantering eller vad tidens modeord för brända kolrester råkade vara.

Stacks Image 36006

Sedan var det bara att dra in magen och klämma sig igenom hålet och klättra ner igen. Mind your steps.

Stacks Image 36020

Det blåser här uppe och hissen är inte bara avstängd, den är borta, så enda alternativet att komma helskinnad ner var samma väg som vi kom upp. Behöver jag tillägga att det var ett nöje, ett mycket stort nöje.
.

Stacks Image 42730
Stacks Image 42602
Det skiljer fem dagar mellan bilderna.
Stacks Image 42610

Här i ett annat perspektiv från silobatteri 20-22. Längst till vänster 14-19 med den lilla spången över, i förgrunden till vänster ser man en bit av silo 12 och att någon elak person tagit bort bandgången till nr 12, Limhamn i bakgrunden.

Stacks Image 42606
Hej då

Klicka på bilden härunder för fler bilder från 1-11&13

Stacks Image 37668
.

Nedanför hittar du nio länkar till de olika delarna av cementframställningen.
2 0 0 9

2 0 1 2
2 0 1 3