Stacks Image 1218

GÜTERBAHNHOF BERLIN PANKOW
.

Gütterbahnhof Pankow lär ha öppnats 1 oktober 1893 och användes fram till några år efter DDRs sammanbrott och Tysklands återförening.

Tyskland som förbundsrepublik var bara 22 år gammalt när Rundlokschuppen, det ska väl betyda rundlokstall, byggdes i Berlin Pankow. Det vackra symmetriska cirkelformade lokstallet med 24 spår i stjärnformation öppnades i ett nyfött Tyskland när mekanik och teknik revolutionerade världen. Härifrån skulle godståg kunna anlända och avgå till och från alla väderstreck. Berlins dominans som huvudstad förstärktes.
.

Stacks Image 35800

100 2

Stacks Image 2990

100 2

Inne i ”huset” var en gigantisk vändplatta, här kunde de för sin tid största och tyngsta av ånglok vändas och rangeras och i området runt om uppfördes magasin och lagerbyggnader för lastning och lossning.


Dessa runda lokstall var stora byggprojekt för sin tid, en tid då vagnar drogs av ånglok. En vändplatta i mitten och ett antal spår att ”likt en klockvisare” växla över loket till rätt spår. Taket var viktigt, dåtidens material var väl tilltagna men rostade och var mjukare än dagens stål, så ett väl tilltaget väderskydd krävdes. Underhållet var mer omfattande och det tog längre tid att reparera ångloken för 125-år sedan. Dessutom var bestarna stora och krävde mycket plats.


Men i och med att servicehallen skulle vara täkt med tak, begränsades också vändplattans storlek. Pankow Godsstation byggdes på 1800-talet. Hallen är stor, mer än 100 meter i diameter, men pelarna som håller uppe taket sitter en bit in. Svängradien på plattan begränsas i sin tur av hur långt ifrån varandra de bärande pelarna kunde placeras. Bygget var förmodligen det yttersta ingenjörer kunde åstadkomma på den tiden för en rimlig kostnad.


Stacks Image 1241

Takkonstruktionen är bland det mest imponerande jag sett, men 120 år sätter sina spår

Som med all ny teknik så brukar de första framstegen bestå i att man kan göra enheterna större. De stora ångloken från 1800-talet ersattes med ännu större ånglok under 1900-talets första hälft och så småningom blev den täckta vändlattan i Pankow för liten. Nya större vändplattor byggdes, men de fick stå utomhus och lokstallar och servicehallar byggdes på längden så väggarna bar taket och i princip hur långa enheter som möjligt kunde rullas in.

Få uppfinningar har åstadkommit så stora förändringar som ångmaskinerna och ångloken. Betänk att Napoleon inte kunde färdas fortare än en etruskisk kung kunde tre tusen år tidigare. Människans förflyttning på land och förmåga att transportera tungt gods begränsades av hästens muskler. Sedan kom ångmaskinen och rälsen…
.

Stacks Image 1245

Det mesta har avlägsnats, proffesionellt som rälsen, eller av ostalgiejägare (ostalgie = öst nostalgi)

1900-talets ånglok växte, de stora loken blev helt enkelt för långa att vända på inomhusplattorna. När ytterligare år gick byggdes kortare och lättare, men lika starka diesellok samtidigt som vissa banor elektrifierades. Loken blev mindre igen, men med diesel- och elloken upphörde behovet att vända på dem, de var helt reversibla. Det innebar inte att den stora hallen i Pankow blev obrukbar. Den blev en lastnings och omlastningsplats vilket den fungerade som under hela Nazi- och DDR diktaturernas tid.
.

Stacks Image 1249

Här inne hålls det alternativa fester ibland. Ett portabelt dieselkraftverk och en ljudanläggning sedan kan festen börja.

Jag har inte hittat någonting om Godsbangården i Pankows del i deportationen till koncentrationslägren? Samtidigt verkar de underligt att en station av sådan storlek inte skulle använts till lägertransporter under krigsåren då upp till 10-miljoner människor transporterades kors och tvärs till dödslägren. Året blev 1945, stationen överlevde kriget och fick fortsätta vara godsstation.
.

Stacks Image 1255

En oändlig konstscen för den som vill ta sig plats i det fördolt offentliga. En underbar UE upplevelse!

Två världskrig och två diktaturer har passerat, järnvägen har utvecklats från ånga, till diesel och el. Men några år efter Tysklands återförening hade Pankows godsstation spelat ut sin roll. Mycket Östtysk järnväg dömdes ut då den var i uselt skick och led av bristande underhåll. I den transformationen, i det historiska steget så lämnades güterbahnhof Pankow åt sitt nutida öde, att stå och förfalla. En vacker ruin även om ostalgie entusiaster tömt stationen på alla skyltar och detaljer från de två senaste diktaturerna.
.

Stacks Image 1259

Taket är beundransvärt. Tyvärr skulle en högupplöst bild ta för stor plats på sidan, så det blir en snål 600 x 900 px bild bara

Som vanligt, ett tidens omen så diskuteras det om man ska jämna allt med marken och bygga ännu ett köpcentrum på området där station och byggnader nu står. Kan ju hoppas att någon vill behålla stommen och bygga om det till ett köpcentrum i så fall. Som järnvägsknut och station har Berlin-Pankow spelat ut sin roll. En bit härifrån, vid sidan om infartsleden står två perronger till S-Bahn, den stationen heter Pankkow-Heinersdorf och där stannar S-Bahn var femte minut.

.

Stacks Image 1263

S M I L E

Stacks Image 1269

Fler bilder från Güterbahnhof Pankow om du klickar på bilden här ovanför

KvällsPosten skrev om GBH Pankow den 7 februari 2016
100 2

100 2

Stacks Image 1364
Stacks Image 1358
Stacks Image 1360
Stacks Image 1362