Stacks Image 3179

100 2
MÖLLERYDS SÅGVERK
100 2

Stacks Image 113800

Ser du den övre cirkeln? Där satt säkert en riktig klocka och när den togs bort har någon spikat dit två visare. Den ersattes av en "ny" LME klocka som sitter ovanför dörren, inte lika rolig.

Det är inte så stort men är ett av de vackrare ställen jag besökt, det mesta var intakt och förutom köksregionerna så var inget förstört, förutom förfallet orsakat av naturens idoga återvinningsarbete.

1842 försvann exporttullarna på bräder och plankor och vid samma tid minskade Engelsmännen sina importtullar på trävaror. Som om inte det var nog frigavs avverkningsrätten från kronohemman så nu blev det fart på svensk virkes- och sågverksindustri.

100 2

Stacks Image 3188

Tingest med lucka och något som ser ut som en skorsten

Ungefär 50-år innan hade sågverkstekniken utvecklats, sågklingor av stål ersatte de av järn och kunde göras avsevärt tunnare med mindre spill som följd. Dessutom utvecklades sågen så att fler parallella blad användes, så nu kunde en stam delas på en gång istället för att fara fram och tillbaks för varje planka som skulle sågas.

100 2

Stacks Image 1555

Den nya LM Ericsson klockan har stannat på kvart i fem, -för evigt.

Skogen var under 1920 och 30-talet en dålig inkomstkälla, lösningen blev liksom för jordbrukarna att ägarna slöts sig samman i kollektiv för att driva sågverk och annan trävaruindustri.

Veden som värmekälla kom väl mest från husbehovshuggning och sedan slängdes veden in i spisen och brann upp. Samma process idag i större skala kallas biomassa, fast då kör man biomassan med lastbil långa sträckor till ett värmeverk som sedan pumpar ut varmvatten i pipelines till oss med fjärrvärme.

100 2

Stacks Image 2978

Sågverket bjuder på fantastiskt ljus tack vara alla små ljusinsläpp.

Under krigsåren gjorde man gengas för att driva bilarna vilket höll efterfrågan uppe för sågverkens produkter.

En storkonsument av trä är byggindustrin och med ökat byggande efter krigsåren ökade efterfrågan på trä och gjöt man betong så gjordes formarna ändå av trä. Sedan skulle bostäderna möbleras och det är ju mest trä där med.

100 2

Stacks Image 1279

Lite spindelväv förhöjer känslan av att tidens måttstock skiljer sig beroende på vilken sida av väggen man befinner sig

När vi svenskar väl satt ner i våra nya bostäder så fick vi råd att utbilda nästa generation mer seriöst, inte bara sju år i folkskola, med förlängd skoltid och ökat skrivande så förbrukades mer papper än någonsin. Den ökade pappersförbrukningen till trots så kostade tillverkningen en del med, det gick åt en del energi för att tillverka alla pappersbalar, allt sågat virke etc. Det var väl bara husbehovshuggandet av biomassa som fortgick utan bekymmer.
100 2

Stacks Image 1591

Topplock? snarare bottenlock, men packningen behöver bytas. Varmvattenberedare med inbyggd värmeväxlare, 3 ATÖ, 120° C tankens volym 1 600 liter tillverkad 1955

1973, när Ayatollorna i Iran påbörjade sin revolution så steg priset på olja och en kris i världsekonomin var ett faktum. Minskad efterfrågan på allt och kraftigt höjt pris på olja medförde att staten både under S- och under den senare borgerliga regeringen fick pumpa in pengar till svensk trä- massa- och pappersindustri. Nu kom stordriften i alla led till heders och om inte förr så levde småbruk och små sågverk farligt. Sågverket i Mölleryd ställde in betalningarna 1985 medan de nya stora och effektiva sågverken och massaindustrierna oberoende fasta kostnader körde på till lägre rörliga kostnader.

100 2

Stacks Image 2887

Vilket underbart kärl, mätaren ovanpå anger trycket i kg/cm2.

När väl Mölleryds sågverk kastat in handduken för gott kom sedan nästa generation som mumlade något om IT och som inte längre skrev för hand utan tryckte på tangenter, så skulle de fina Word- och PowerPoint dokumenten skrivas ut och då skenade efterfrågan på papper iväg ännu mer.

I den vevan och med Internets intåg myntades uttrycket "det papperslösa kontoret" men ord är en sak, verklighetens kontor konsumerade papper som aldrig förr. Men detta är efter sågverket i Mölleryds tid i livet.
.

Stacks Image 106475

Det magiska ljusen när ett hål från ventiltrumman är rummets enda ljusinsläpp.

Platsen för Mölleryds sågverk är kraftigt förgiftad och det är ett kemiskt och juridiskt pussel att hitta vem som är ansvarig för att fel sorts molekyler ligger i markens ytskikt och gör livsbetingelserna ohälsosamma för det mesta som vistas där. Gifterna är orsakade av att man tryckimpregnerade virket och dioxiner och lite annat spill ansåg väl dåvarande sågverksägare att omgivningen fick tåla. Uppfattningarna är lite annorlunda nuförtiden.
.

Stacks Image 1336

Elegant miljö, bara att sopa golvet och inreda kontoret

.

Stacks Image 115282

.

Stacks Image 115286
Stacks Image 115275

.

Stacks Image 115279