Stacks Image 2632

ALLMÄNNA SVENSKA UTSÄDES AB I SVALOF
Stacks Image 234875

Året var 1886, samma år som Coca Cola lanseras "Over there" och när man ändå ankommit Hudson River så stod Frihetsgudinnan färdig detta år med sin ihåliga fackla. I den svenska Hufvudstaden demonstrerade 15 000 arbetare mot införandet av spannmålstullar av rädsla för dyrare mat. Redan då var solidariteten mot den egna magen starkare än den var mot de bönder som ansåg sig behöva skydd mot billig import. Som en kuriositet kan nämnas att Franz Liszt avled detta år och att Karl-Heinrich von Stülpnagel, senare i livet tysk general föddes.
.

Stacks Image 237102

Svalöv -Svensk agrarforsknings vagga och lagerlokal

Sambandet mellan strejken i Stockholm och bildandet av Sydsvenska Föreningen för Odling och Förädling af Utsäde i Svalöv är inte direkt men i Sverige har vi alltid haft klimatet emot oss vad det gäller odling och vid denna tid var Sverige inte något föregångsland i något avseende. Vårt jordbruk gav lägre avkastning p.g.a. både sämre klimat och sämre bildningsnivå hos de svenska bönderna.
.

Stacks Image 2735

Magasinet är vackert överallt, känslan av borgsal infann sig, det var bara gillet som saknades

Att det blev i Skåne som forskning och förädling av utsäde tog fart är ganska naturligt. Det är Sveriges varmaste klimatzon och jordarna är bördiga och näringsrika. Dessutom saknades vid denna tid det mesta av andra råvaror och välståndsskapande industrier, så Skåningen kunde fortsätta skapa välstånd med jordbruket som bas. Detta har senare gett upphov till industrier som TetraPak, SSA, Felix, Findus, nämnda Svalöfs AB, Weibulls AB, Brännerierna etc. Alla arbetande med produktion, förädling och hantering av livsmedel.
.

Stacks Image 2739

I källarregionen har träpelarna som håller bygget stående bytts ut mot mindre fuktkänsliga doningar

1894, efter åtta år köptes Mellersta Sveriges Utsädesförening med huvudkontor i Örebro upp och namnet blev då Allmänna Svenska Utsädes AB. Kompetens importerades från Tyskland och på modet stod
Mendels genetiska läror och i Svalöv korsades det friskt med utsädet.

.

Stacks Image 2743

Vid vårt sena besök behagade solen gå ner och det infallande ljuset blev alltmer rödfärgat

Forskningen i Svalöv stöddes både av hushållningssällskap och av staten genom att universitetstjänster och en professur förlades till Svalöv. Finansieringen av forskningen var som sagts till stora delar statlig men verksamheten och företagen i Svalöv förblev privata, vilket var en trolig orsak till framgången då man eftersträvade kommersiellt gångbara produkter med den aktiva forskningen och inte bara forskade inom en institutions väggar.
.

Stacks Image 2747

Fönsterna hade nät för att skydda mot duvor, här är förklaringen

1980 slogs så Sveriges utsädesförening AB och Allmänna Svenska utsädes AB samman och Svalöv AB bildades. Senare har Weibulls och Lantmännen stoppat fingrarna i havreburken liksom Tyska BASF.
.

Stacks Image 2751

Det var bättre förr, i alla fall var logotyperna vackrare

Vad är då att säga om magasinsbyggnaden? Jag är inte den sentimentala typen och inser att det ibland kostar mer än det smakar att hålla byggnader vid liv. Dessutom är inte vår civilisations bopålar ett museum utan utvecklas med den tid den befinner sig i. Rivningstillstånd finns, klockan klämtar men jag har sällan sett en mer välbevarad byggnad vid alla mina obskyra industriruinbesök och sällan en lika vacker. Jag är inte den skattebetalare som hålla byggnaden stående så jag kan vara frikostig i mina synpunkter, men det har gjorts många seriösa reparationer och underhållsarbeten i magasinet fram till nutid och bygget är friskt förutom ett fåtal fönster. En promenad i Svalöv sladdrar inte om en centralort som vill vara centralort utan en kommun som vill vara sovkommun till närliggande större städer. Byggnaden är övergiven och kommunen vill riva ett av de få värdeobjekt som står kvar.

Klicka på de små bilderna här under för fler bilder på Allmänna Svenska Utsädes AB:s Magasin
.

Stacks Image 245003

Undrar ni egentligen vem den där kuriositeten von Stülpnagel var? Han fick vara med för jag tyckte namnet var lustigt, von S. dog 1944 i sällskap med den mer kände von Stauffenberg för 20 juli attentatet mot Adolf H. i Wolfsschanze, båda två hängdes. Men det är en helt annan historia! För den som däremot gillar en väl tilltagen bunker så lär resterna av varglyan Wolfsschanze vara värt ett besök.

Stacks Image 271695
Stacks Image 271698
Stacks Image 271701
Stacks Image 271704