Stacks Image 1218


MARGARINFFABRIKEN I ČÁSLAV CZ
.

Stacks Image 218998

En del av det inhägnade industriområdet i Nazaret-Caslav. Den som inte frågar får inte något svar, om det finns någon att frå………………………..ga.
……

Stacks Image 219477

....Hallåååå, is there anybody in here?
.

ČÁSLAV 3 Juli 2019

Ibland har man tur. På min cykelfärd från Prag söderut passerade jag efter Cotna Hora den lilla staden Čáslav. På väg in i staden ser jag en skorsten som inte såg så pigg ut, vid sidan om en högre byggnad som saknade tak. Absolut värt att förlänga restiden med. Efter studier av Google Maps och omgivningarna hittade jag rätt väg. Det var bara det att hela industriområdet omgärdades av ett ca tre meter högt plank så någon insikt fanns inte. Planket följde vägen flera hundra meter innan
.

.
någon insikt fanns inte. Planket följde vägen flera hundra meter innan det svängde av, det gjorde inte vägen. Efter en liten omväg kom jag till det som var baksidan av området, på en liten väg till Nazaret, -jo stadsdelen hette så, stod en öppen vitmålad metallport. Då jag tittade in i det stora inhägnade området var där tomt, inte en människa, men fullt av slitna mindre väl underhållna byggnader..
.

Stacks Image 219494

Precis den här sortens miljö jag förväntade mig. Mannen på bilden heter Tomas och jag fick fyra minuter på mig. Sedan var arbetsdagen slut och porten skulle låsas.

Stacks Image 219498
Stacks Image 219486
.

Jag gick in och ropade hallå högt nog för att höras. Efter en minut uppenbarar sig en man i arbetskläder. På artigast möjliga maner frågar jag om herrn möjligen talar tyska eller engelska? En förståelig men bristfällig engelska fick bli vår kommunikation. Jag presenterar mig och frågar om jag får fotografera skorstenen och den taklösa industribyggnaden, en fråga som givetvis uppfattades som underlig. Det hade jag väl kunnat göra om inte det var så att klockan var fem i fyra och mannen jag talade med hade för avsikt

och mannen jag talade med hade för avsikt att avsluta arbetsdagen om ca fyra minuter. Hans nästa fråga blev den avgörande.

-”where you from?”
-I am from Sweden and have gone all the way by bicycle.
-You Sweden! We machine from Sweden, Alfa Laval, you see machine?
-Yes, if it is possible?
.

Stacks Image 219166
Stacks Image 219168

Trappan upp till hallen med de svenska maskiner som var orsaken till att dialog uppstod och jag fick en visning av den tidigare fabriken. Tack ALFA LAVAL för att jag blev insläppt.

Stacks Image 219509

.

Stacks Image 219185

ALFA – LAVAL SEPARATOR, ibland har man fördel av att vara samma sorts utlänning som vår svenska industri. Här snurrade det för fullt en gång när det tillverkades tjeckiskt margarin. Det ska det snart göra igen i byggnaden mittemot.

.

Stacks Image 219511

..............Förstoring av bilden ovanför föregående.
......ALFA - LAVAL
......Typ: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. …SRG 214-14HH
......Tillverkningsnummer: .. ..2 905 649
......Snäck-växel: .. .. .. .. .. .. ..1420-1500..VARV/MINUT
......Takometer, varvtal.. .. .. ..1420-1500..VARV/MINUT
......Varvräknare.. .. .. .. .. .. .. .113 – 125...VARV/MINUT

Känner någon sig manad att hjälpa till med texten därunder går det bra att kontakta
calle@tilltradeforbjudet.se
.

Mannen presenterade sig som Tomas och frågade skämtsamt då jag tog fram kamerorna om jag var från CIA. Min replik var att CIA knappast skickar svettigt folk på cykel från Sverige för att spionera på tjeckisk industri. Tomas avsikt att gå hem klockan 16 00 hade upphört eller ändrat skepnad. Istället välkomnar han mig in i den gamla fabriken. Sedan stod den orörda numera nedlagda fabriken öppen, med tillhörande guide.
…..

Här i de äldre byggnaderna hade det en gång varit en margarinfabrik, men maskinparken var otidsenlig och skicket på såväl maskiner som annan inredning lämpade sig inte för livsmedelstillverkning längre. En ny produktionslinje höll på att byggas upp i en intilliggande byggnad, modern, ren och rationell. Förstod jag dialogen med Tomas rätt skulle de svenska maskinerna renoveras och arbeta vidare.
.

Stacks Image 219354

.

Stacks Image 219522

Kvalitetsprov till laboratoriet?

Även detta ska vara någonting från ALFA–LAVAL, någonting med vacuum. Har jag fel för mig beror det på den inte helt klockrena dialogen jag hade med min entusiastiska guide Tomas.

.

Här uppenbarade sig skillnaden mellan VEB industrierna från DDR som med hjälp av Treuhandanstalt snabbt avlägsnade allt planekonomiskt dödkött. Här öster och söder om Östtyskland fick de gå, eller gå i konkurs bäst de ville. Detta drabbade främst landsbygden då industrierna i många mindre byar och mindre städer fastnade i en planekonomisk ensamhet och av nöd och tvång fortsatte den ineffektiva dyra produktionen tills de långsamt blev utkonkurrerade av nya konkurrenter eller etablerade produkter från väst.
.

Stacks Image 219518

.

Stacks Image 219187

......Den delvis tömda maskinhallen. Doften av matolja och mineralolja satt fortfarande i väggarna.
.

Stacks Image 219529

.
Vad jag förstod så hade den första åtgärden då Tjeckien blev fritt från den sovjetiska överrocken blivit att minska arbetsstyrkan här i Čáslav och efter förmåga effektivisera bäst det gick. Några pengar till nya maskiner och modernare produktion fanns inte så det blev till att arbeta med befintlig kapitalstock. Men konkurrenter från väst och större aktörer i Tjeckien plockade marknadsandelar. Kvar blev den lokala försäljningen där företaget var ett inarbetat varumärke. Med trogna
kunder i Čáslav och dess environger kunde man hålla maskinerna igång

.
kunder i Čáslav och dess environger kunde man hålla maskinerna igång och med små volymer undvika att konkurreras ut.
Men Eu:s myndigheter ställer krav på livsmedelsindustrin. Kunderna på Lidl, Penny Market, Albert, Tesco m.fl. som är Tjeckiens största livsmedelskedjor är alla utlandsägda från Tyskland, Holland och England. Vad som står på deras hyllor bestäms givetvis av vad konsumenterna köper och dessa kedjor lever till stor del på egna varumärken.
.

Stacks Image 219380
Stacks Image 219189
.
Stacks Image 218853

.... ..Hallarna var på väg att tömas på sin gamla utrustning, som stått still de senaste 10 - 15 åren.
.

Stacks Image 219216

Tjeckiska tankar skiljer sig inte nämnvärt från svenska. Tänk efter själv, vilka tankar har du?
.

Stacks Image 219533

.

Stacks Image 219531

.

Stacks Image 219220

.

Stacks Image 219535

.

Så nu, 2019 var det alltså dags, i Nazaret, Čáslav i Tjeckien. Någon utomstående finansiär, troligtvis ett redan existerande margarinföretag eller en etablerad dagligvaruhandlare vill bygga en ny margarinfabrik som ska fokusera på högre kvalitet, mindre volymer med lite högre priser. Där liksom här ändras livsmedelsmarknaden, de veganska alternativen blir fler, närproducerat blir, åtminstone i reklamen mer attraktivt och de traditionella

attraktivt och de traditionella producenterna försöker i desperation klamra sig fast vid den marknadsstruktur som ännu råder. Det är då ett litet företag med existerande varumärke kan finna sin plats och som i detta fall få ut sin matolja och sitt margarin som genuin producent, jag hoppas verkligen de lyckas.
.

Stacks Image 219210

Det har varit stilla i maskinhallen sedan början av 2000-talet
.

Det är inte den största industri jag varit i, men en näst intill komplett produktionslinje för matolja och margarin av gammal tjeckisk ”före muren” standard varav några maskiner från Alfa Laval som var anledningen till att jag fick komma in.
Efter tre kvart började klockan närma sig de fyra minuter som återstod av Tomas arbetstid och jag hade fått se mer än jag vågat hoppas på. Jag tackade för mig och framförde tydligt min tacksamhet över att han velat spendera tre kvart av sin övertid på att visa

velat spendera tre kvart av sin övertid på att visa mig de gamla fabrikslokalerna. De nya fick han inte visa och de ingick inte riktigt i begreppet sevärdheter för min del. Tomas låste den vita grinden tog sin Skoda och körde hem. Själv trampade jag vidare och hamnade i en ännu mindre by, Skutek.
Så var den 3 juli 2019 avklarad. I morgon ska jag vidare.
.
Děkuji moc, Tomasi
.

Stacks Image 219548

Utsikt från de gamla produktionshallarna i margarinfabriken
.

Stacks Image 219399

......Den taklösa byggnaden som jag först såg
.

Stacks Image 219405

Än står det upp men här kommer det inte att tillverkas mer margarin.

.

Stacks Image 219552