Stacks Image 2632

MASSA- OCH PAPPERSBRUK

Omkring 65 - 70% av skogsindustrins virkesförbrukning går till massa och papper, så det är lätt att inse betydelsen av just massa- och pappersbruken. Som alla andra branscher är den vanliga utvecklingen, större moderna enheter som med sin rationella produktion i resulterar i ett lägre pris för varan.

.
Omkring 70% av Sveriges yta täcks av skog. Hur stor del som är ekonomisk skog dvs. avses för framtida avverkning står skrivet i trädtopparna. Inte så konstigt att skogsindustrin varit en av de mer betydande industrierna för Sveriges ekonomiska utveckling. Nyinvesteringar görs regelbundet i nya ännu större pappersbruk med följd att äldre omoderna pappersbruk läggs ner för att slutligen förfalla till ruiner.
En ny faktor i massafabrikernas utveckling är hanteringen av

Stacks Image 59513
.

.
returpapper, den vetenskapen lämnar vi till framtiden att utvärdera.
Energipriserna påverkade pappersbruken i samma grad som all annan tung industri under 70- och 80-talskriserna.
Nedläggningar och arbetslöshet blev följden, i alla fall för dåtida traditionell tillverkning. Det är som med sockertillverkningen, färre helautomatiska bruk framställer allt mer med allt mindre arbetskraftsbehovbehov. Talet om det papperslösa samhället tycks däremot inte besannas.

Stacks Image 2743

Själv har jag bara haft nöjet att besöka fyra nedlagda bruk, tre i Småland och ett i Blekinge. Längre norrut i Svea Rike lär det vara gott om dem, men det får bli till senare.

100 2

Stacks Image 2771
Stacks Image 2774
Stacks Image 2777
Stacks Image 2780