Stacks Image 141192
ST LARS I LUND
Stacks Image 35986

S:t Lars Psykiatriska klinik i Lund. Okrossbart glas och gallerförsedda fönster, nu står det övergivet och utsatt för naturens obarmhärtighet

Vad här under ligger kan lättare misstänkas än sägas ... Axel Oxenstierna .

Stacks Image 41239

Från en öppen kulvert blottad från en rivningskåk leddes vi in till det underjordiska system som förbundit sjukhusets alla vårdavdelningar

Vårt besök börjar med en vandring i ett kulvertsystem som sträcker sig från rivningskåk till fungerande sjukhusverksamhet. Nu är det den geografiska vandringen jag beskriver inte utveckling av sjukvården. När Sankt Lars Sjukhus byggdes 1879 var vokabulären för tiden sådan att det kallades sinnessjukhus och idiotanstalt, med tidens framsteg ändrades vårdformer och vokabulär till mentalsjukhus för att framemot det som är vår nutid kallas psykiatrisk klinik.
.

Stacks Image 35994

För den som föredrar ingång genom trappan är det bara att stiga på, glaset är borta och trapphusdörren olåst

Självklart har det stora universitetet och de akademiska utbildningarna inom medicin och psykiatri bidragit till att S:t Lars Sjukhus utvecklats till vad det var innan psykiatrin mer eller mindre förbjöds enligt lag och all verksamhet och mindre mentalt stabila patienter genom politiska beslut skulle ut och integreras i samhället.
.

Stacks Image 36002

Detta är från källaren men det illustrerar väl den känsla av klinisk tomhet som vilade över stället

Från Wikipedia har jag hämtat följande om Sankt Lars Sjukhus
"Lunds hospital invigdes 1879 och fram till 1910 fanns även Lunds asyl för de patienter som ansågs obotliga. Hospitalet tillbyggdes 1929 med ett centralblock och byggnader för vård av barn och ungdomar. En statlig
rättspsykiatrisk klinik fanns 1971-1991. Under sin blomstringsperiod utgjorde S:t Lars ett helt samhälle för sig i Lund"
.

Stacks Image 40067

Sjukhuskorridorer är sig lika, vinylgolv, gula väggar och en klocka i slutet av korridoren

De äldsta byggnaderna från 1879 är fortfarande i bruk även om allt inte längre är sjukhusverksamhet. De byggnader vi besökt som står övergivna är förmodligen byggda under 1950 talet och om dem har jag inte kunnat få fram några uppgifter. En av de byggnader vi besökte har fungerat som studentboende, vilket framgick av en utrymningsplan som fortfarande hängde kvar på en vägg.

.

Stacks Image 40071

Glaset mellan avdelningarna var laminerat och inte möjligt att krossa med handkraft

I motsats till sanatorierna så var dessa byggnader avsedda för patienter med allvarliga psykiska problem, patienter som skulle skyddas från samhället och som samhället skulle skyddas ifrån. Detta märktes på att allt glas var härdat och kvarvarande utrustning var gjord för att inte kunna vara till skada för patienter och personal.

.

Stacks Image 35998

Om väggar kunde tala? Kanske tur man slipper lyssna men fantasin skenar lätt iväg på ett ställe som detta.

Upplevelsen var också i motsats till sanatorierna inte lika rogivande och det behövs inte mycket fantasi för att obehagskänslan skulle skena iväg. Detta var byggnader anpassade för att vara rymningssäkra och anpassade för våldsamma och aggressiva patienter. Notera t.ex. det heltäckande galler som satt i trapphusen, det okrossbara glaset och speglar i rostfritt stål som klistrats fast på väggarna. För de större fönstren sitter galler, förvisso i vackert smide men ändå galler som hindrar patienter från rymningar och självmord.

.

Stacks Image 124739

Utsidan är försedd med galler, förvisso av vackert smide men effektivt för att förhindra allt oönskat beteende

För den okunnige så ter sig psykiatri och mentalsjukhus skrämmande, som en blandning av Gökboet och "det bästa" ur Public Service realsociala skildringar. Det är svårt att inte bli berörd och "djup" när man vandrar i dessa korridorer.

.

Stacks Image 131973

Speglar av polerat stål, klistrade och skruvade på väggen. Ofarligt för alla

I mitten av maj 2009 ockuperades husen av aktivister av den vanliga sorten, metoden var onekligen felaktig. Men efter vårt besök kan även jag ställa mig frågan varför fullt fungerande hus ska jämnas med marken till förmån för? Men å andra sidan har jag inte tillgång till allt bakgrundsmaterial och jag är inte skattebetalare i Lund så det står bortom min förmåga att döma.
.

Stacks Image 131979

Kulvertsystemet försågs med ljus från ljusschakt som lät dagsljuset sippra ner som komplement till lysrörstuberna

Tillbaks till kulvertsystemet, Vår ingång var rakt in i en kulvert blottad från ett rivningshus, vår färd gick från kulvertar utan belysning till övergivna kulvertar med belysning kvar fram till olåsta dörrar bakom vilka sjukvård fortfarande bedrevs.
.

Stacks Image 131981
35 bilder till från St. Lars i Lund om du klickar på bilden här ovanför
Stacks Image 133377
.