Stacks Image 2632

RENOVERAT OCH ÅTERUPPSTÅNDET


.

Stacks Image 189012

.
—>>


Vissa förfallna övergivna byggnader och byggnadsverk blir en dag varse att den civilisation som en gång byggde dem, glömde dem och lät dem förfalla ändrar uppfattning.

Bron över Vege Å upptäcktes en dag av Länsstyrelse och Vägverket, numera Transportstyrelsen och som en skänk från ovan bidrog det offentliga med 800 000 kronor för avrostning, upprustning och ommålning.

Krokåns kvarn förföll och så en dag tog en privatperson över och rustade upp den. Idag är det en festlokal av det ovanligare slaget och ibland blir det ett café också.
.

Stacks Image 59513

100 2

Stacks Image 2771
Stacks Image 2774
Stacks Image 2777
Stacks Image 2780