Stacks Image 285851

KROKÅNS KVARN I KNÄRED
Stacks Image 218844

Den gamla kvarnbyggnaden är som så ofta när byggnader förfaller ämne för tvister. Förvisso klara ägarförhållanden men med olika uppfattning om vem som är ansvarig för vad. För att ta sig till Krokåns Kvarn får man ta sig till Knäred i Halland och sedan promenera sista biten ner till Krokån som är ett biflöde till Lagan. .

Stacks Image 218848
Mycket information om Krokåns kvarn har inte gått att hitta, vare sig byggår eller vem som tog initiativ till byggandet. Men den ligger naturskönt och inne i kvarnbyggnaden finns mycket av de gamla mekaniska maskinerna kvar. De uppgifter jag hittat är från Hallandsposten 22 december 2008
.
Stacks Image 35927

För att lista ut allt vad den mekaniska reglerutrustningen haft för funktion och vad de olika delarna kallas för bör man nog ha varit med som mjölnare på den tiden det begav sig. .

Stacks Image 1241

Hade jag inte vetat var jag befann mig hade jag kunnat ta detta för en tidningspress.
.

Stacks Image 52981

Där remmarna en gång snurrat och den oförsiktige mjölnardrängen eller daglönaren kunde få både fingrar och armar avslitna råder nu stillhet och endast vattnet utanför rör på sig.
.

Stacks Image 1249
.
Stacks Image 1255

Mjölnarmiljö
.

Stacks Image 1259

ps.
Den 22 september 2011 kom det ett inlägg i gästboken.
"Så roligt att se dessa bilder Vi har nu, efter många turer fått arrendera kvarnen o håller på med restaureringen. Förfallet har hunnit gå än längre men vi hyser stort hopp om att kunna få den i ordning."
Gå gärna in på vår blogg www.morfarskvarn.blogg.se Jag önskar de nya arrendatorerna Lisbeth och Roland lycka till och gläder mig
över att en vacker och väl gömd klenod kan få nytt liv

ps. 2016
På en utflykt med Föreningen Industrihistoria Skåne besökte jag Kråkåns kvarn och tog en kopp kaffe i maj 2016

.

Stacks Image 289261

100 2

Stacks Image 289244
Stacks Image 289247
Stacks Image 289250
Stacks Image 289253