Stacks Image 3

.
BLANDADE ÖVERGIVNA BYGGNADER

Stacks Image 70

.
Det går inte att stoppa allt i kategorier när man samlat på sig mer än 150 olika minnen, så vissa ruiner har fått klumpas ihop under den här tråkiga rubriken övrigt,. En ekonom skulle placera dem under konto 6900 övriga kostnader, eller konto 3690 övriga sidointäkter allt beroende på vilket perspektiv man ser det ifrån. Det är inte detsamma som att dessa byggnader är ointressanta, även om vissa av dem inte är varken imposanta eller av större betydelse för sin omgivning.
.

Stacks Image 72

.
Torvfabriken och Jerlovs observatorium, båda belägna bortom ära och redlighet är bland de mest intressanta platser jag varit på. På Gåsebäck i Helsingborg står en vacker brandstation i funkisstil och en gång stod en ännu vackrare funkisbyggnad som då den fortfarande stod upp började sitt liv som tryckeri.

Grönby Skola har liksom brandstationen räddats, i alla fall tills vidare och transformerats till flyktingförläggning. En högst udda skapelse är DRs matsal, lika udda fast av annan dignitet är Fort Söderto.

En liten transformatorstation får representera de tusentals små torn och lådor som varit en omistlig del av moderniseringen av vårt land, från kol och fotogen till el.
.

Stacks Image 129
Stacks Image 132
Stacks Image 135
Stacks Image 138