Stacks Image 285851

BRON ÖVER VEGE Å
Stacks Image 218844

Det var en gång en enfilig bro på vägen mellan Utvälinge och Ängelholm som gick över Vegeå. Bilister som färdades på vägen irriterades av att behöva vänta på mötande trafik och förmodligen var den inte särskilt stark heller så tyngre fordon gjorde sig inte besvär utan förpassades till den större och effektivare väg 112 som går mellan Höganäs och Varalöv för vidare färd mot Åstorp.
.

Stacks Image 218848

Då man ändå skulle bygga en ny bro så passade man på att ändra sträckning på vägen, inte så att vägen blev kortare utan så att den gick i en liten båge runt bebyggelsen och inte genom det lilla samhälle som de få husen som låg invid ån utgjorde.
.

Stacks Image 35927

Så öppnades då den nya vägen och den nya bron i betong sådär 200 meter från den gamla och ingen brydde sig så mycket om den pensionerade bron. Men lyckligtvis var det inte heller någon med beslutande makt som fick för sig att riva den, så den står där än i dag även om det växer lite gräs i kanterna på den. Inte nog med att den gamla smala vägen blev utan trafik, man lät den vara så att den numera växt igen och är en del av den natursköna omgivning där bron ligger idag.
.

Stacks Image 1241

Bron byggdes 1908 som järnvägsbro, efter omläggningen av järnvägen blev den en enfilig vägbro och användes fram till våren 1991.
.

Stacks Image 52981

Jag kan mycket väl tänka mig en picknick vid någon av brons ändar en solig sommarmorgon medan Vegeå sakta flyter ut mot Skälderviken nedanför.

Det var en gång en bro, -det är fortfarande en bro!

SEDAN HÄNDE NÅGOT HÖSTEN 2010
.

Stacks Image 1249

Ny vägbana, när de första spåren lades ut var dagens vägbana inte ens en tallkotte

Post Scriptum [december 2010]

Sidan om bron över Vegeå har flyttats från övergivet till bevarat. Anledningen är att bron under hösten 2010 genomgick inspektion och översyn. Trafikverket har förbarmat sig och ansträngt sig för att bron ska leva vidare mellan skogsdungarna över Vegeå, till glädje för alla. Bilderna är från 2004, framöver blir det kanske några till på den nyrenoverade bron. Klicka på bilden nedan för att läsa artikeln i HD. Trafikverket använder sig av ord som ”Bron anses vara särskilt värdefull ur ett kulturhistoriskt perspektiv.”
.

Stacks Image 1255

från ett återbesök en solig sensommarmorgon 2014
.

Stacks Image 1259
Stacks Image 218830

Ny ”stadsgrön” färg på den nyblästrade, än så länge rostfria järnkonstruktionen
.

Stacks Image 289255

Efter 102 år förbarmade sig Trafikverket och Länsstyrelsen och ansåg att bron var unik och särskilt värdefull att bevara
Övergiven, inte nu längre!
.

Stacks Image 289261

Varenda nit har omsorgsfullt snyggats till innan målningen tog vid

Stacks Image 289259

100 2

Stacks Image 289244
Stacks Image 289247
Stacks Image 289250
Stacks Image 289253