Stacks Image 1218

GÜTERBAHNHOF TEMPLIN
.

Att inte köra Autobahn och att vrida ordentligt på huvudet ökar sannolikheten att hitta nya intressanta om än för längesedan övergivna verk. På väg mot Berlin, med sikte på ett hotell i nästa lilla by jag passerade, såg jag ett uppenbart övergivet vattentorn på andra sidan järnvägen. Omväg, dessutom lite tidspress då solen sin vana trogen hade för avsikt att försvinna nu då kvällen närmade sig. Men nästan två timmars kvällsljus bjöds det på. –Vissa stunder är man riktigt lycklig med livet!

Stacks Image 2990

100 2

Vattentornet var låst och inte möjligt att ta sig in i, men en bit in låg ett lokstall och en vändplatta, bara att stiga in i den övergivna härligheten.

När jag sedan på kvällen i hotellet frågade farbror Google om platsen jag varit på blev svaren överväldigande. Byggd av det ”land” som skapade Tyskland, när Tyskland var nytt. Platsen har levt genom två världskrig och två diktaturer och använts fram till den sista diktaturen föll.

Utanför på den lilla vägen in till ett villaområde som kombinerade lantlig idyll med grå DDR stämning stod fortfarande det gamla DDR kvar. Två Wartburg står parkerade utanför huset, troligtvis på riktigt. D.v.s. det är ingen ostalgie samlare utan dessa två Wartburgare är familjens bruksbilar.
Wikipedia om WARTBURG

Två Wartburg av senaste modell från 80-talet. Senaste modell, mer riktigt att säga sista modell.

Stacks Image 2992
Stacks Image 1241

Flitigt använt av soltörstande Berlinare och två diktaturer, men efter 1990 övergavs det

Järnvägen här byggdes av Preussen 1897, även om staten Tyskland bildades redan 1871, fast det var ju Preussarna som enade de resterande förbundsstaterna längre söderut. Järnvägen gick sträckan Berlin - Stettin (PL) som då var tyskt. En annan sträckning var från Löwenberg till Prenzlau som sedan gick vidare.

Templin blev en järnvägsknut, dess första uppgift var att frakta badsugna berlinare till bad vid nordkusten vid Stralsund och Stettin. Hamnarna på Rügen anslöts med ny räls och betydelsen som godsbangård tilltog.

Stacks Image 1245

Kvällsljuset gav en underbar stämning inne i lokstallet. Perspektivet förstärks av den solfjäderformade byggnaden, som var bredare där jag står.

Templin var en av de större knutpunkterna mellan öst-västlig järnvägstrafik och från Berlin till Stralsund. Under Nazisttiden var här omlastning av både krigsmaterial och lägerfångar från-till i alla riktningar.

Inte långt från Templin ligger Ravensbrück, kom tågen från söder passerade de här. Tyskarna förnekar inte det mörka kapitlet i sin historia, men det är heller ingenting man talar om. Det finns inga minnesmärken vid Templins station, men här måste ha passerat hundratusentals lägerfångar, på väg till Ravensbrück och andra för omlastning och vidarebefordran för arbete eller slutgiltig lösning vid andra dödsfabriker.
.

Stacks Image 1249

Solljuset läcker in genom fönster, sprickor i portarna och hål i taket. Här har ingenting underhållits på 25 år och de tidigare 45 åren bjöds det inte mer underhåll än nöden krävde.

Efter kriget blev givetvis Templins godsbangård en del av DDRs järnvägsbolag Deutsche Reichbahn, som fick behålla namnet som använts sedan Tysklands bildande 1871. Västtyskarna fick hitta på ett nytt namn och eftersom man var en konfederation bestående av flertalet delstater blev namnet Deutsche Bahn DB. Vid återföreningen 1990/91 upphörde östtyska DR och uppgick i DB vars betydelse nu utlästes Deutsche Bahnen (i plural alltså).

Som så mycket annat i DDR så var inte underhåll av största betydelse, det var viktigare att kunna skryta med hur många km ny järnväg man anlagt än att underhålla det som existerade. Reparationer och underhåll ingick inte i den kommunistiska nettonationalproduktionen. Så mycket av infrastrukturen missköttes och förföll och vid återföreningen var flera sträckningar östtysk räls av sådan standard att den inte fick användas.

Stacks Image 1255

Vändplattan har slutat snurra. Till nöds kunde plattan vändas med veven som syns mellan hytten och rälsen, inte nu längre, jag försökte.

Lägg dessutom till att efterfrågan på det mesta som transporterades inom östblocket upphörde då varor från väst var både bättre och billigare. Det har nämnts förr, vid återföreningen utgjorde DDRs befolkning 25 % av Tysklands, 16miljoner av 81, men stod för mindre än 2 % av BNP.

Vid ”Die Wende” 1989/90 föll många dominobrickor i öst och sista dagen i december 1994 gick det sista godståget från Templin. Järnvägssträckningen Berlin Stralsund rustades upp och passerar några meter från den gamla godsstationen. Godstågen har fått nya sträckningar.

Stacks Image 1259

Den här bilden fick vara med eftersom den visar det mest typiska för DDR, sinuskorrugerad plast med fuskglasfiber. Användes till allt.

Här har det passerat badgäster till pensionatsvistelse, pampar och soldater i bruna uniformer med svarta kors på, här har med säkerhet passerat vagnar med lägerfångar i, kanske har de lastats om här också. Här passerade en gång Röda Armens tyngre vapenarsenal från öster mot Berlin 1945 och sedan har en del av de hundratusentals ryska soldater som gjort sin värnplikt i DDR rullat förbi här, lätt förbittrade på vägen till två års tjänstgöring och mer lättade i själen två år senare på väg hem till moder Ryssland. Bland de sista som rullat på järnväg här var kanske de för alltid hemvändande f.d. sovjetsoldaterna som nu skulle hem till skilda hemländer som en gång varit Sovjetunionen.

Stacks Image 1263

Denna maskinhall eller reparationshall ser ut som något Tintin kan vara med i. Fönsterramarna var helt i betong, de typiska lysrörsarmaturerna i taket finns i varenda byggnad från DDR tiden.

Men sedan 1995 har här inte hänt någonting, det har frusit, regnat, frön har slagit rot, mossan växer på taken och björkarnas rötter har påbörjat den biodynamiska rivningen. I Templin går livet vidare, den gamla passagerarstationen har rustats upp, det står DB på tågen som stannar och tar upp passagerare. Men godsbangården, vattentornet till ångloken den stora vändplattan for lokomotiv och de stora lokhallarna inväntar här en övermäktig lieman. Det två världskrig och två diktaturer inte förstört kommer vikande efterfrågan på transporterat gods och den elaka sidan av naturkrafterna att bryta ner, processen är i full gång.

Stacks Image 1269

100 2

Stacks Image 1639

100 2

Hur gick det sedan då, jag skulle hitta ett boende för natten, Templin hade inget att erbjuda så det fick bli bilfärd med min KDF-Wagen vidare till nästa by.

Bilden t.v. så ser det ut i Templin när solen gått ned och dagsljuset är på väg att försvinna.

100 2

Stacks Image 3018

.

Stacks Image 3022
Stacks Image 3011

.

Stacks Image 3015