Stacks Image 2632

VATTENKRAFT OCH VATTENRENING
Stacks Image 315569


.

.
Vatten är ett farligt gift
Vilket omger Visby stift

Skrev Axel Wallengren för ungefär 100 år sedan. Hade han skrivit samma skämtsamma lilla ABC idag och tagit hänsyn till övergödning och miljögifter hade det blivit

Vatten är en vätska brun
Vilken omger Gotlands Kommun

Stacks Image 59513
.
Stacks Image 2743

Vatten är förutom att det går att dricka också av största betydelse för sjöfarten. Dessutom har det en förmåga att slaviskt följa gravitationen, dvs. vatten rinner nedåt. Lägg till att vatten aldrig missar en möjlighet att tränga in överallt och att frysa vid minusgrader.

.

Stacks Image 296595

Även ettreningsverk bjuder på estetik.

Eslövs Svinslakteri, byggt 1910. en röd bastant tegelvilla, byggnaden utstrålar samma arkitektoniska auktoritet som en bank, kraftig, stark, pålitlig. Inte så stor, den ligger i Eslöv och byggdes för mer än hundra år sedan, men för sin tid och sin ort var det bastanta gedigna byggnader som svinfarmarna kände sig hemmastadda i.

Ljungmans 1938 en påtagligt modern byggnad för sin tid. Kontoret utgjorde fasaden mot Limhamnsvägen, bakom låg produktions- och monteringshallar. Men det var det fina kontoret som syntes utåt. Hade någon påstått att kontoret med Malmös finaste trapphus byggdes på 60-talet hade ingen tvivlat. Det måste framstått som mycket modernt på 30- 40 och även 50-talet.
.

Stacks Image 296599

Här utanför Osby krackelerade dammen och ca en million kubikmeter vatten forsade fram.

Ska vatten drickas har vi vant oss vid att det ska vara rent, mycket rent, därför har vi i civilisationen sedan lång tid tillbaka byggt reningsverk, så att det ser aptitligt ut. Dess förmåga att alltid falla nedåt har samma civilisationer utnyttjat, först med skovelhjul, kugghjul och remmar för att driva kvarnstenar eller maskiner. När vi blev riktigt moderna började generatorer alstra elektricitet som är det lättaste sättet att distribuera energi i ledningar kors och tvärs i hela landet och mellan länderna i vår närhet.

Vill du veta hur mycket kraft som importeras eller exporteras till och från Sverige just nu så titta in i
Kontrollrummet.
.

Stacks Image 296605

Generatorn till Hästbergas havererade kraftverk

Men även vattenkraftverk och vattenreningsverk blir gamla, ibland ofrivilligt, men för det mesta går de i planerad pension. Ett undantag är vattenkraftverket Hästberga utanför Osby. Det var ett litet kraftverk, men en dag för snart tio år sedan blev det en glipa i fördämningen, som bestod av packad jord och stenar, i mitten, inuti den 10 meter höga vallen stod ett pålverk och höll vallen på plats. En liten rännil med vatten bröt igenom, tog med sig en sten och lite jord, efter en stund lossnade en sten till och den lilla rännilen blev en liten bäck. Några styrenheter som reglerade dammens luckor som styrde vattennivån drabbades av elektronisk alzheimer och stängde överloppsluckorna istället för att öppna dem. Katastrofen var ett faktum, dammen brast.
.

100 2

Stacks Image 2771
Stacks Image 2774
Stacks Image 2777
Stacks Image 2780