Stacks Image 2632

VARVS- OCH LASTKRANAR

Det är något speciellt med kranar. De står i en gränsmiljö, oftast från fastland till fartyg och de tillhör på något vis det förgångna. De är mekaniska underverk, med kuggstänger, vajerspel, motvikter, elmotorer och de flyttar sin last i en rak linje trots att kranarmen går i båge. Allt är påtaglig mekanik och i toppen där uppe, en gång en skicklig yrkesman som klättrade upp i styrhytten och rattade sin last från lastlucka till lastbil, från kajkant till varvsdocka.

.
Förr lastades det av i hamnen, mellanlagrades och hämtades, eventuellt levererades till nästa steg i kedjan. Nuförtiden är det mesta logistiskt rätt packat i containers och lastbilarna ordnar sig rätt i kön för att få rätt container för sin vidare färd. Uppackningen sker långt senare i kedjan.


I samma miljö befann sig varven och de behövde kranar till att flytta stålbalkar och plåtar till rätt plats, stod de på ett riktigt stort varv, som i Göteborg, Malmö eller Uddevalla var de konstruerade som blockkranar och fungerade på samma sätt som en travers.

Stacks Image 59513
.

.
Hittills har jag haft nöjet att ta mig in och upp i fem kranar, två som det skulle lastas med och tre som arbetade på varv. Åtminstone fyra av dem är av typen portalsvängkran, förmodligen den femte också, men kranen vid Svanemölleverket i Köpenhamn svängde förvisso, men om det gör den till portalsvängkran får de kunniga på området avgöra.

Den första kran jag tittade in i var den lilla kranen från Öresundsvarvet i Landskrona som gick längs med en av kanterna på en torrdocka. Till slut utrangerades den, för liten, för klen och så föråldrad att den gick på räls. Ålder? Den var åtminstone klädd med mörkbetsad träpanel.

Stacks Image 2743

En större variant på varvskran var den betydligt större kranen på Fartygsmekano i Helsingborg. Byggd av Kockums i Malmö 1933 har den tjänstgjort i Helsingborgs hamn fram till för några år sedan. Även den kranen är klädd med träpanel. Kranen skulle monteras ned, men står kvar. Den som tittat närmre på de arkitektförslag som rör H+ området som det kallas ser att kranen står kvar som ett historiskt marint inslag i den annars inglasade moderna miljö som ska uppföras här, -någon gång.

Kranen har en lillebror på samma räls, en mindre smäckrare och något svagare variant. Men också modernare, den är tysk och byggd 1961 i Peine Hahn.

Från 1967 står två kranar vid kolkajen i Landskrona, byggda av KONE i Helsingfors. 2014 fick de domen och har de inte monterats ned, så inträffar det snart.

På andra sidan sundet, i Svanemøllebugt, mittemot det ståtliga Svanemølleverket står en kran med fast arm som inte går att höja och som inte har någon -i alla fall inte synlig, motvikt.

100 2

Stacks Image 2771
Stacks Image 2774
Stacks Image 2777
Stacks Image 2780