Stacks Image 285851

JERLOVS OBSERVATORIUM
Stacks Image 218844

Passande adress till en professors observatorium. Tvärgatorna hette Jerlovs väg och Astronomvägen

Långt ute på kanten av det aldrig kartlagda bakvattnet till den gudsförgätna änden av nordöstra delen av de skånska tassemarkerna finns en vacker by vid en sjö som få någonsin tagit notis om. Placerat från denna på ett avstånd av ca tre till fyra tusen meter befinner sig en synnerligen obetydlig skogsväg som helt tycks sakna boende med adress. En bra bit in på denna skogsväg uppenbarar sig Jerlovs väg och ett litet astronomiskt observatorium.

När väl byggnaden uppenbarar sig är allt tillräckligt overkligt för att vänta sig Tintin eller Professor Kalkyl ska komma ut och hälsa oss välkomna. Det kom ingen Kalkyl, ingen professor Jerlov heller, men kanske Ford Prefekt, ni vet han utomjordingen från "Liftarens Guide till Galaxen". Men glädjande nog var allt verkligt och ingenting var märkbart mer än tystnaden när vi stängt av bilmotorn.

.

Stacks Image 218848

Jerlovs Observatorium

Inne i byggnaden fortsätter overklighetskänslan, kraftiga betongpelare och rostiga stålbalkar håller konstruktionen uppe. Det är den totala tomheten som härskar och lika tom som byggnaden är, lika tyst är det utanför.

.

Stacks Image 35927

Vi tar trappan upp och kommer till…


.

Stacks Image 1241

Välkommen in till f.d. torvfabriken, numera f.d. Jerlovs Observatorium.
.

Stacks Image 52981

Det är bara att ta trapporna vidare upp, -dom knakar en aning men är riktigt stabila.

Om Byggets tillkomst har jag hittat lite olika uppgifter på nätet, men få kan bekräftas. Men att det är Professor Jerlovs förtjänst att bygget idag är ett observatorium får väl ses som bekräftat av att vägen faktiskt är uppkallad efter honom. Emil Jerlov var medicinare men hade astronomi som hobby och har väl valt ut platsen för sitt avstånd från civilisationen och dess störande artificiella ljus under den mörka tiden på dygnet. Hr. Med. Dr. Professor Emil Jerlov var säkerligen en alltigenom framstående och hederlig medborgare, men hans hobby var både ljusskygg och praktiserades bäst på avstånd från civiliserade platser.
.

Stacks Image 1249

Här ute är det skogstyst och jag kan föreställa mig mörkret på höstnätterna

På taket är det bara att stiga in och låta sig omslutas av kupolbyggnaden, det sista hoppet att lämna verkligheten nu är om professor Månberg (Tintin, Den mystiska stjärnan) dyker upp och erbjuder guidade rundvandringar. Men ingen Månberg dyker upp och den tysta storslagna verkligheten når sin topp här uppe.

.

Stacks Image 1255

Kupolen är täckt med tjärpapp som av naturen begåvats med sprickor men än tycks den stå emot väta och vind.

Vad vet man då om Emil Jerlov, tydligen var han svåger till Fritjof Nilsson Piraten i Piratens första äktenskap och av de historier som går att finna även en glad herre. Men som nämnde Pirat själv antyder, "Allt är sant, dock har inte allt berättats".
.

Stacks Image 1259

Här uppe njöt Emil J. av gnistrande stjärnhimmel när det bjöds på sådan.

Under krigstiden var det bränntorv som var eftertraktat och sålde bra då flödet av importerad petroleum var begränsat. Historiskt finns det likheter med kolgruvenäringen runt Åstorp, Bjuv och Billesholm, i brist på annat är egenproducerad energi om än lågvärdig och arbetsintensiv att föredra framför att vara helt utan energi.
.

Stacks Image 218830

Mossan har fått fäste, men än motstår kupolen väder och årstider
.

Stacks Image 289255

Som sig bör på ett observatorium så ska man kunna vrida på kupolen och Jerlovs observatorium uppfyllde detta riktighetskriterium, även om kupolens hjul idag rostat fast.
.

100 2

Stacks Image 289244
Stacks Image 289247
Stacks Image 289250
Stacks Image 289253