Stacks Image 78929
KALK OCH CEMENT
Stacks Image 43862

Klicka på bilden här ovanför för ett bildspel, en rundvandring på gamla Cementfabriksområdet.

Stacks Image 35986
En gång var det CEMENTA, som ägdes av Skånska Cementgjuteriet, sedan blev det EUROC…
Stacks Image 35990
Bandgången mellan silo 12 bort till silo 1-11, i bakgrunden klinkertornet


Längst ner på sidan hittar du nio länkar till de nio olika delar av detta kalk och cementkomplex som vi besökt ett antal tillfällen och då har vi ändå missat en hel del. Ett bildspel är det också med miljöbilder från Limhamns Cementfabrik

Stacks Image 35994
Sedan köptes Scancem upp av Heidelberg Cement och Cementa blev en av Heidelberg Cement Group. Ett typiskt sentida 80-tals namn, ”Group” alltså.

Det har blivit många besök på Cementfabriken genom åren. Men det är tre besök, tre olika år som utmärker sig. 2009 besökte vi Kalkbrottet och området på cementfabriken. 2012 hade jag samlat tillräckligt med information för att veta var den var, -ingången till tunneln under Limhamn. Vi lyckades ta os in och gå underjord ända bort till kalkbrottet. 2012 kunde vi även besöka de flesta av de äldre byggnaderna på området, men resten var låst och larmat. 2013 viskades det i mitt öra om att ”det var fritt fram” för besök i de högsta byggnaderna på området. Vi var där veckan efter midsommar 2013

Stacks Image 35998

Ett virrvarr av prång, gator, byggnader, tillbyggnader, påbyggnader, rivna byggnader mm. På bilden, nere t.v. Packhuset från 40 talet, nere t.h. Silos 1-11 från 1927 och i bakgrunden 14-19 från 60 talet.

Stacks Image 36002

Den här skylten satt uppe mot gamla Dragørfärjornas hamn ända till 2013

Stacks Image 36014

Klicka på bilden här ovanför för ett bildspel, en rundvandring på gamla Cementfabriksområdet.

Nedanför hittar du nio länkar till de olika delarna av cementframställningen.
2 0 0 9

2 0 1 2
2 0 1 3

1889 satte man hackan i kalkhamnen "Limhamn" för att påbörja produktion av cement, vilket blev Skånska Cements stora fabrik, sedermera Cementa, Euroc och senare Scancem innan Heidelberg Cement köpte allt och nu en bit in på 2000-talet är det dags att avsluta allt; tillverkningen av cement, brytningen av kalk och den ursprungliga kalkhamnen. Allt ska förvandlas till kustnära bostäder årsmodel 2010-talet. NCC har tagit över och Trellegräv låter demoleringsmaskinerna gå loss på allt som står ivägen. -Det står fortfarande "Volvo" på maskinerna!

Ett tack till kilarna i gula jackor på NCC som lät mig gå fritt på området, så länge jag höll mig borta från maskinerna. Ett citat från en av killarna, "För det gör jävligt ont att få en grävskopa i huvudet".

Just Cementfabriken har vi besökt flera gånger 2009, 2012 och 2013. 2009 förekom fortfarande näringsverksamhet på området. Mycket är borta redan så nu har koppartjuvarna och gafittimålarna öppnat upp så det är fritt att titta in där man vill. Sidorna från 2009 förblir som de var, de beskriver upplevelsen då.

Efter besöket på Cementa 2013 tror jag inte det blir fler berättelser härifrån, men osvuret är bäst
Här är ett klipp från sid 19 av Malmö stadsantikvaries kulturhistoriska utredning
HISTORISK BETYDELSE
Skånska Cementaktiebolagets betydelse för svensk industri och byggproduktion har varit oerhörd. Efterkrigstidens samhällsbygge med infrastruktur och ett bostadsbyggande, inte minst under miljonprogrammet, genomfördes med hjälp av den omfattande inhemska cementproduktionen. Limhamnsfabriken var under hela sin verksamma tid den största cementfabriken i Skandinavien. Jämfört med andra cementanläggningar som finns bevarade idag är Limhamnsfabriken ovanligt gammal, ovanligt stor och ovanligt centralt belägen.

Ur ett lokalhistoriskt perspektiv går fabrikens betydelse inte att överskatta. Cementfabriken var under sina verksamma ungefär nittio år avgörande för Limhamns utveckling. Förutom att det var en stor arbetsplats, så var cementbolaget också den drivande kraften bakom många för samhället viktiga satsningar såsom hamn och järnväg. Bolaget spelade en aktiv roll i själva det fysiska utformandet av orten och i bostadsbyggandet. Fabriksanläggningen, kalkbrotten och kalkbrottsjärnvägen har påverkat ortens stadsbild och karaktär på ett påtagligt sätt. Malmö-Limhamns järnväg har också varit av stor betydelse för Limhamns historia och utveckling.
från Malmö stadsantikvaries kulturhistoriska utredning


Här faller skorstenen Sydsvenskan 15 aug 2013