Stacks Image 3179

100 2

100 2
KÄVLINGE SOCKERBRUK
100 2

Stacks Image 17723

100 2

Stacks Image 3194
Även om sockerbrukskänslan spätts ut med potatis så lurade sockerspökena bakom varje pelare

1891 bestämde sig Carl Trancell för att bygga ett betsockerbruk i Kävlinge. Förutsättningarna var goda och all nödvändig infrastruktur fanns på plats. Järnvägen som var ett måste för att få dit de stora mängderna betor som behövdes gick redan genom Kävlinge och vatten till att processa betorna med fanns det i överflöd, bara att pumpa upp från Kävlingeån.
.

Stacks Image 3188
En högst avskalad industriell miljö, estetiskt så det förslår

Bruket i Kävlinge är mycket välbevarat och är nog det enda sockerbruk idag som tillsammans med Skivarps sockerbruk* ser ut som ett sockerbruk gjorde på den tiden. (Roma på Gottland?) och det tack vare potatis. Andra sockerbruk är rivna mer eller mindre i sin helhet, eventuellt har någon nyare del lämnats kvar för produktion av annan karaktär.
*Skivarp som fungerade som lager för halmbalar brann ner till grunden 2015

.

Stacks Image 1555
Här kan man tala om järninfattade fönster, på riktigt

Hasslarps huvudbyggnad står kvar som kuliss med igenmurade fönster, Jordberga är till största delen jämnat med marken, endast bettorken står kvar. Delar av Staffanstorps bruk finns kvar, men inte hela. Helsingborgs bruk är ombyggt och är kontor åt IKEA, Köpingebro används till annat och är delvis kvar som byggnad, Landskronas bruk är borta etc. Örtofta puttrar på men liknar en modern processindustri vilket det ju också är.

Stacks Image 2978
Utmärkta lokaler för finfinansiella konsulter eller för en kreativ reklambyrå, men detta vackra trapphus ligger i Kävlinge.

1955 lades sockerbruket i Kävlinge ned, men byggnaderna togs över av Solanum vilka drivit hantering och förpackning av potatis här fram till för bara några år sedan. Så gott som allt innanmäte som påminner om sockerbruk är borta men byggnadens yttre och vad som kan kallas omisskännlig arkitektur visar tydligt att det en gång var ett sockerbruk.
.

Stacks Image 1279
Gröna rum på Gröna Lund, man blir lurad på proportionerna, jämför fönster med dörr

Från de övre våningarna kan man se bort till Örtofta som idag är det enda återstående sockerbruket i Sverige och med två sockerbruk så nära varandra får endera upphöra och det blev Kävlinge 1955.
.

Stacks Image 1336
Det går att ta sig högre upp, notera de två Sievertslamporna med skärmar som hänger på övre plan

Varje årstid har sina karaktäristiska intryck att ge, en del skapas av naturen andra av människan. Lukten från ett sockerbruk under betkampanjen tillhörde definitivt skånska höstlukter. För bara 30 år sedan låg den sötfuktiga lukten av kokt beta över större delen av Skåne, det går fortfarande att känna denna lukt, men då måste man ta sig till Örtofta, mellan Lund och Eslöv. Kanske dags att K-märka lukter också, innan de försvinner från det svenska medvetandet helt.
.

Stacks Image 17725
Tur man känner rätt nyckelperson, tack för besöket, Lennart och Rikard

Hur var det med potatisen då? Jo Solanum som numera ägs av Lantmännen tog över byggnaden och kunde med små modifieringar använda den som potatislager samt lite olika processer åt storkonsumenter. En jordpära direkt uppdragen ur den skånska myllan är ur konsumentsynpunkt en smutsig tingest. Så här förekom storskalig tvättning av potatis åt leverantörer till storkök. Procordia hade Mc Donalds som kund och när hamburgerkedjan bytte leverantör stod Procordia utan någon kund som behövde tvättade potatis och då stod Solanum utan kund att tvätta potatisar åt. Så 2010 kom det definitiva beskedet, Solanum lägger ner i Kävlinge. Så nu står det här, Sockerbruket i bästa tänkbara skick.

Stacks Image 19192
Sievertslampor är en obligatorisk och vacker ingrediens i den förfallna industrivärlden.
.