Stacks Image 3179

100 2
FRIDAFORS PAPPERSBRUK
100 2

Stacks Image 3194
_ _ _ _ _ _ _ _ En idyll vid Mörrumsån, Fridafors och dess pappersbruk

Fridafors Bruk har vi besökt två gånger; juli 2009 och september 2011. 2009 besökte vi södra delen; Slipen, där råvaran d.v.s. trästockarna togs in kapades till lämpliga längder för att sedan flyta över till pappersbruket norr om ån som vi tittade in till 2011. Slipen eller sliperiet är den del som ligger till vänster på bilden ovan och pappersbruket syns till höger. De röda byggnaderna i mitten är kraftverket som används av Öresundskraft. Intressant är att de norra delarna pappersbruket ligger under Mörrumsåns vattennivå före dämmet så betonginvallningen av ån utgör de låga gulbruna byggnadernas yttervägg.

Fick ett mail 16 juli 2014: Jag skal bara tala om att Fridafors Bruk är aktiv idag och tillgång till bruket INTE är tillåten. / Jörgen

Respekt för äganderätt och hela staket är självklarheter. Vår bedömning tre, respektive fem år tidigare var att pappersbruket stod övergivet.


FRIDAFORS SÖDRA, SLIPEN

Det är väl inte precis någon centralort, det Emil-i-lönnebergskt idylliska Fridafors, fast bakom idyllen har det svenska rättssystemet slitit åklagarna skalliga. Bruket fick köpas för en krona sedan brann det och maskinparken värderades till 16 millioner. Men som besöksobjekt för UE-entusiasten är det värt omvägen.

100 2

Stacks Image 3188
_ _ _ _ _ _ _ _ Processindustrier är sig lika, lika roliga att ta sig in i, upp i och befinna sig i.

"Verksamheten startade i början av 1890-talet med slipmassa. I början av 1900-talet startades tillverkningen av kartong. Verksamheten lades ned 1999". Så precist beskriver Länsstyrelsen Fridafors, tänk så mycket roligt de missar

Förnyelsen och effektiviseringen i branschen krävde som alltid större enheter, 1978 fans det åtta pappersbruk i Kronobergs län 25 år senare var de bara två.


100 2

Stacks Image 1555
_ _ _ _ _ _ _ _ Plan två i pannrummet


Det är inte helt olikt Delary Bruk men så var det ju liknande verksamhet som bedrevs. Processen var inte den mest miljövänliga heller. Enligt ett dokument från Länsstyrelsen i Kronobergs Län använde Fridafors Bruk mellan 1949 - 1965 6 200 kg Kvicksilver vilket lär ha läckt både till marken och spolats ut nedströms. Mmm Lax från Mörrumsån, men det kanske har fixat sig nu, det är snart 50-år sedan kvicksilvret upphörde i produktionen.

100 2

Stacks Image 2978
_ _ _ _ _ _ _ _ Den här björken trotsar det mesta, den fryser inte om rötterna på vintern i varje fall


Bruket lades ner, köptes av Göteborgsföretaget Pamir AB, som fick fyr på det hela, kvitterade ut försäkringen, splittrade bolaget... etc. OBS. Det finns andra företag med namnet Pamir så dra inte förhastade slutsatser enbart av namnet.

100 2

Stacks Image 1279
_ _ _ _ _ _ _ _ Insidan av den här maskinen tror jag har använts till att barka av och rensa stammarna till sågverket

Från Dagens Arbete har jag klippt följande

Fridafors, på gränsen till Blekinge, ingick tidigare i Klippankoncernen. I januari 1999 beslöt Klippan att lägga ner bruket och ett 60-tal personer förlorade jobben.
I augusti samma år såldes bruket till Pamir AB i Göteborg. I november ödelades delar av bruket i en våldsam brand. Försäkringspengar i storleksordningen 16 miljoner kronor betalades ut. Ett år senare, i augusti 2000, står plötsligt Övre Husargatans Maskin & Trading som ny ägare till de två företag som genom sina dotterföretag Fridafors Industrier AB och Fridafors Kartong AB, ska bedriva ny verksamhet i de gamla brukslokalerna. I juni 2001 försätts alla de tre bolagen i konkurs.

100 2

Stacks Image 1591
_ _ _ _ _ _ _ _ Vad det än är, det har varit med en stund och ser ut därefter.


Vid vårt andra besök två år senare var alla byggnader söder om Mörrumsån tömda på sitt innehåll…

100 2

Stacks Image 2887
_ _ _ _ _ _ _ _ Så tyvärr är dessa maskiner numera borta och förmodligen nedsmälta till något mer tidsenligt.


.

Stacks Image 106475
_

FRIDAFORS NORRA, BRUKET

.

Stacks Image 1336
_ _ _ _ _ _ _ _ Norr om Mörrumsån uppenbarar sig denna underbara byggnad


Sent ska syndaren vakna, eller i vårt fall, ta sig i kragen och göra ett återbesök. Inte så att viljan saknades, det var bara en hel del annat roligt som hela tiden tog tid i anspråk genomfördes först. Synd, för besöket var en stor upplevelse, maskinerna var borta då vi besökte norra delen, men byggnaderna var fantastiska, för att inte säga utöver det vanliga. Massor med prång, kulvertar, vattenfyllda källare och någonting som i jag i mitt sinne genast döpte till Mussolinis balkong och den stora innergården, som ursprungligen varit maskinhall, men blev till gård då taket brann upp, den gav mig associationer till Pompeji.

Kvar av utrustning och maskiner var ungefär ingenting alls och när vi väl gått genom porten såg vi att branden som Pamir ABs ägare en gång iscensatt förvandlat maskinhall eller processhall till en innergård. Väl medveten om att det skiljer drygt 1 900 år mellan Vesuvius utbrott och den jämförelsevis futtiga branden som ödelade Fridafrors Bruk så kunde jag ändå inte låta bli att associera till Pompeji, -kanske det varma vädret hjälpte till.

.

Stacks Image 1851
_ _ _ _ _ _ _ _ Stilen är annorlunda och det är inte år 79 men jag kände mig som turist på halvdagsvandring i Pompeji


Fridafors känns stort och ändå var det inte stort nog att satsa på, kanske låg det lite avsides också med hänsyn till att det var tunga saker och stora volymer som skulle hanteras och transporteras. Gladast att det lades ner var nog de glada laxarna i Mörrumsån som slapp de enorma mängder gifter som pappersbruket släppte ut, och ju äldre bruk desto mer skit släpptes ut per tillverkad enhet. Skulle tro att en av anledningarna till att Fridafors lades ner var de miljöinvesteringar som krävdes för fortsatt drift. 6,2 ton kvicksilver lär ha spolats ut i Mörrumsån enligt Länsstyrelsen under brukets drift.
.

Stacks Image 9312
_ _ _ _ _ _ _ _ Bruket var fullt med pojkbusiga överraskningar som denna klinkerklädda ihålighet. Vi hann tyvärr inte utforska alla kanaler och ihåligheter så ytterligare ett besök kan säkert komma på tal.


Trots att alla roliga maskiner avlägsnats bjöd Fridafors på massor med källarnedgångar till rörkulvertar som på grund av brukets låga läge i förhållande till Mörrumsån oftast slutade i vattentäckta källargolv.
.

Stacks Image 9325
_ _ _ _ _ _ _ _ Dit men inte längre, därborta läckte grundvattnet in, eller om det var regnvatten som togs sig in? Det gick inte att ta sig vidare ens med gummistövlar.


Vår filosofi på dessa äventyr är att alltid gå ända till slutet av en lokal, öppna varje dörr, lyfta på varje lucka, titta in i varje vrå vilket visade sig vara helt rätt filosofi. Bruket bjöd på fler vrår, luckor, dörrar än man vågar hoppas på och de var alla gömda längst bak i lokalerna. -Och bakom varje dörr och lucka fans en ny värld att upptäcka. En nackdel uppenbarades också, det tar tid, så mycket tid att vi fick lämna en del osett då nattmörkret förvandlade orten till en del av mörkaste Småland. Fast å andra sidan då har vi skäl nog att återvända!
.

Stacks Image 9329

Kraftverkets äldre numera inaktiva del, kättingen är väl till för reglering av dammluckor

Längst bort i en stor magasinslokal var en liten öppen dörr som ledde till kraftverket. Den tunga utrustningen är förmodligen till för regleringen av dammluckor mm. Vid sidan om, närmast ån låg ett aktivt och fungerande vattenkraftverk där Öresundskraft lät turbinerna gå för fullt till fromma för oss elkonsumenter.
.

Stacks Image 59605
_ _ _ _ _ _ _ _ Vidare genom kraftverket uppenbarar sig denna vackra spiraltrappa i betong med rödmålade räcken, bara att gå vidare.


Ute på innergården, den som skapats av taklösheten stod tre resliga betongpelare vid norrväggen och bar på ett utsprång från taket. I min tanke såg jag en svartvit italiensk journalfilm med Benito Mussolini gapande och orerande där uppe strikt och högfärdig, tystnaden i den omgivande idyllen störde inte så namnet på tingesten blev Mussolinis balkong.
.

Stacks Image 59603
_ _ _ _ _ _ _ _Mussolinis balkong! Det har väl inte ens varit en balkong utan endast ett utsprång från taket uppburet av tre betongpelare.
Bruket lades ner, köptes av Göteborgsföretaget Pamir AB, som fick fyr på det hela, kvitterade ut försäkringen, splittrade bolaget... etc. OBS. Det finns andra företag med namnet Pamir så dra inte förhastade slutsatser enbart av namnet.
.
Stacks Image 59601
.
Stacks Image 82093
-
Fler bilder från besöken på Fridafors om du klickar på bilden ovanför
.
Stacks Image 72402
Stacks Image 72405
Stacks Image 72408
Stacks Image 72411