Stacks Image 1218

FREIE UNIVERSITÄT BERLIN ANATOMISCHE INSTITUT, STEGLITZ
Stacks Image 35927

Det gör sig inte så bra i de fashionabla villakvarteren i Steglitz

Snabbsummering: Västberlin försvann in i Östberlin och blev Mitte, när öst och väst försvann. Universitetet i Västberlin övergavs när det slitna men centrala universitetet i Mitte blivit färdigrenoverat. Anatomiska institutionen i Steglitz, i väst flyttade och har stått tomt de sista tio åren.
.

Stacks Image 1241

Dörren var låst, men

Det här blir en högst påtaglig bild om när Västberlin försvann på 90-talet. DDRs delstater sökte utträde ut ur DDR och blev en del av Bundesrepublik. Men det var väl Östberlin som var efter, det var väl öst i alla avseenden som upphörde och blev demokratiskt på riktigt? Men i det nya Tyskland utan öst och väst och med Berlin som självklar huvudstad var det Västberlin som blev en del av Berlin. Östberlin omfattade det mesta av centrum och det ”riktiga” Berlin.

Då, när Västberlin var ett faktum efter kriget fick man skapa ett nytt centrum, nya universitet, ny administration, lika konstlat som Bonn som var Västtysklands huvudstad lika konstlade var Västberlins institutioner, de lämnade bokstavligt tomhet bakom sig när Västberlin som begrepp upphörde 30 år efter att muren restes.

.

Stacks Image 1245

Här stod studenter och såg på när erfarna läkare utförde anatomiska studier på kroppar som en gång levt

Med rundhänt ekonomiskt stöd från USA byggdes nya universitet och nya institutioner i Västberlin. Dels för att det givetvis behövdes, men även för att det var en prestigekapplöpning mellan öst och väst och det gällde att visa vem som var det mest utvecklade och fria samhället.

Institutionen var ursprungligen en bättre villa från 1929 i ett uppenbart överklasskvarter i Steglitz. Enligt Wikipedia är Steglitz Berlins mest välbärgade stadsdel vilket syns på såväl byggnader som parkernas renhållning. 1948-49 byggdes villans park till med större undervisningslokaler auditorium och allt som behövs för att Västberlins universitet som gick under namnet Freie Universität Berlin skulle få en mer komplett medicinsk fakultet med en anatomisk institution. Den som letar här i de fina kvarteren kan hitta fler övergivna pärlor, andra institutioner som flyttat österut.

.

Stacks Image 52981

Trappan upp till plan två, vad finns väl där att se?

Det etymologiska begreppet anatomi är lite tvetydigt. Från nylatinets anatomi (visste inte det fanns något nylatin) och grekiskan anatome med betydelsen sönderskärande, sönderdelande. Men även vetenskap som studerar människokroppens, djurens och växternas byggnad. Det mesta handlar om människan och då kallas det humananatomi.
.

Stacks Image 1249

En klassisk undervisningslokal, ett auditorium

Funktionen med dessa institutioner, att ägna stor del av tiden att studera döda kroppar är att lära sig kroppens uppbyggnad och funktion så man vet hur man kan och ska hantera levande kroppar. Lära av de nyss avlidna för att tjäna livet. För ett drygt år sedan (maj 2015) fick jag under planerade och ordnade former en ny hjärtklaff. Den gamla aortaklaffen fungerade inte och efter en uppsågad bröstkorg och fyra timmars välorganiserat hjärtstopp startade man upp mitt hjärta igen fast nu med en mekanisk backventil som ersatt aortaklaffen. Detta hade inte varit möjligt utan all anatomisk forskning. Sedan man för ca 40 år sedan började utföra klaffbyten har man runt om i (den ”rika” delen av) världen gjort mer än 100 miljoner klaffbyten. Som lite extra skryt kan jag tillägga att jag ett år efter operationen joggar 10 km regelbundet.
.

Stacks Image 1255

På väg ut och passerar ett färgglatt fönster

Men i Steglits på Freie Universität Berlin är det slut med att studera människans anatomi, slut med att lära sig hur muskler, hjärta, blodomlopp fungerar. I östra Berlin, numera centrala Berlin renoverades det gamla ”riktiga” universitetet upp, byggdes till och i början av detta millenium gick flyttlasset från väst till öst.

Kvar är en tömd byggnad och det som inte avyttrades och tömdes vid flytten har tjuvar och hemlösa haft tio år på sig att avlägsna. Det finns spår kvar av verksamheten, det är frikostigt med graffitti Auditoriet är helt men nästan täckt av lager med fria spraymålares bra och mindre bra konstyttringar. Fönstren mot gatan är hela vilket förmodligen beror på att besökare här inser att oljud är något som drar grannarnas uppmärksamhet och därmed ordningsmakten till sig.

.

Stacks Image 1259

Den fina villan i de fina kvarteren i den fina stadsdelen,

Som en sista knorr om öst och väst så kan jag berätta att då jag letade upp ingången till området och hittade den satt där tre ungdomar i 16-17 års åldern och gjorde vad man gör i den åldern, -inte så mycket. Vi talades vid och jag förhörde mig om lämpligheten att ta mig in eller inte, som synes tog jag mig in. Efter en timme därinne på väg ut samma väg sitter de fortfarande kvar. Jag tänker mig inte för och frågar om detta var öst- eller väst? De tittar på varandra, öst säger en, nein det måste varit väst. Inte helt säkra kommer de efter en stund överens om att det nog var Västberlin som vi befann oss i.

Väst självklart, det var därför det lades ner, men mer intressant är att de som är födda här tio år efter murens fall och östväldets sammanbrott fick resonera sig fram till att deras plats av Berlin tillhört Västberlin. För den generationen är mur och kalla kriget vad världskrig och kejsare och gamla kungar är för oss. Det hände på plats men tillhör historien, bara de kommer ihåg vad som hänt och inte gör om historiens misstag.
.

Stacks Image 218818

Inte så många, men några bilder till från Freia Universitet Berlin Anatomische institut om du klickar på bilden ovanför