Stacks Image 1520
.
CIVILFÖRSVARETS BUNKER PÅ GÅSEBÄCK I HELSINGBORG
.
Stacks Image 1524

Detta är den oansenliga ingången till Civilförsvarets f.d. bunker i Helsingborg


Denna bunker från tidigt 1970-tal ersatte "Finken" vid Fredriksdal och stod i beredskap till öststaterna kollapsade 1989/90 och har stått och samlat damm sedan dess. Numera förvaltas den av Helsingborgs Brandförsvar som betraktar den som något som man lika gärna kan vara utan.
.

Stacks Image 1531

och detta är nödutgången, eller från detta perspektiv nödingången

Dess framtid står mellan att fyllas med vatten för att göra realistiska dykövningar för brandförsvarets dykare, eller att låta några hydrauliska knipkäftar förvandla betong och armeringsjärn till småsten, pulver och damm.
.

Stacks Image 1539

En skitsak i sammanhanget. För den som befinner sig i nödig situation finnes originalhink med ändring, aldrig använd!

Från Wikipedia har jag hämtat följande:
"Civilt försvar, fram till 1986 i Sverige kallat civilförsvar, är en offentlig organisation med syfte att i krig eller annan krissituation komplettera det militära försvaret vad avser civilt skydd och stöd för samhället, främst vid ett väpnat angrepp men även vid naturkatastrofer och liknande. Ansvaret för verksamheten ligger hos den myndighet eller instans som har motsvarande ansvar i fredstid. Det civila försvaret planläggs i första hand med tanke på ett väpnat angrepp, men även för fredstida påfrestningar på samhället.

Civilförsvar består i praktiken bland annat av verksamheterna räddningstjänst, och drift av skyddsrum."
.

Stacks Image 1553

Detta är köksregionen för 60 personer? eller förlitar man sig på hämtpizza i ofärdstider?

I denna bunker räknade jag till 20 st. trevåningssängar, i en sovsal stor som en mindre lägenhet. 60 personer på ungefär lika många kvadratmeter, det ska till mycket fläktar för att hålla fukt och värme borta med den boendetätheten.
.

Stacks Image 1555

Civilledningscentralens planeringshjärta anno 1970
Men sedan Michail Gorbachov infört glasnost och perestrojka och herrarna Honecker och Ceausescu som en paradox i att införa arbetarnas paradis gick lite för långt, så blev världen den 9 november -89 med Berlinmurens fall mer överraskad och förvånad än den 11 september -01 och vi fick kullkasta det mesta om vad som var säkert och inte.
.

Stacks Image 1557

Här förväntades ledningen övernatta, det är nödutgången rakt fram, öppen

Samtidigt började våra datorer kommunicera med varandra över modem och så långt vi kommit nu så är det lättare att slå ut ett samhälle med avklippta fiberkablar och förstörda mobilmaster än att pulverisera städer med missiler. Vad det gäller säkra servercentraler i Helsingborg så fins det tydligen sådana så det räcker för det är inte aktuellt för denna bunker. Ska bli mycket intressant att se vad vårt samhälle uppfattar som den största faran om tio till trettio år.
.