Stacks Image 285851

BJÖRNÅSENS STENBROTT I ÅSTORP
Stacks Image 218844

Inne i brottet, bakom kulisserna. De äldre gavlarna har ersatts med kulisser

Det finns lite sten kvar, för några miljoner kronor. Men delar av anläggningens mer vitala delar är utslitna och att ersätta dem kostar mer än vad resterande stenbrott kan erbjuda. Så nu står det här, ett gigantiskt stort hål i marken som naturen sakta kommer att ta över, mittdelen kommer tveklöst att fyllas med vatten när dräneringspumparna slutar pumpa och runtom kommer vegetationen att så småningom dölja det mesta av dagens kala stenbrott. Stenbrytningen är flyttad några mil österut, där det blir mer rationellt att knacka loss ny sten.

.

Stacks Image 218848

På väg in till stenkrossen och sorteringen


1903 lär det ha börjat, då satte man hackan i marken och den första dynamitgubben sprängde en del av stenåsen till mindre stenar. Annars var 1903 inget år som satte några större spår i vår historia. Kvinnorörelsen är på frammarsch vid denna tid, med ivrigt stöd från liberalerna, inte bara i Sverige utan i större delen av den demokratiska världen.

.

Stacks Image 35927

och på andra sidan väggen härskade tystnaden och dammet

Störst historiskt avtryck detta år gjorde nog Bröderna Wright med sin 37 meter långa flygning samt Ford som börjar sälja sin A-Ford. Ännu har inte det löpande bandet tagits i bruk så bilen tillverkas av hantverkare snarare än montörer. Som ett kuriosum kan nämnas att CocaCola detta år ersatte kokain med koffein i sin framgångsrika dryck.

.

Stacks Image 1241

Här har det skakats en gång i tiden försök föreställa dig ljudnivån


Men på Björnåsen sprängde man sten, en syssla man oförtrutet ägnat sig åt i 109 år innan stenen nästan tog slut eller blev för dyr att bryta. För varje meter ner i berget ökar vattentillströmningen av grundvatten och mer och mer vatten måste pumpas upp för att hålla brottet torrt.

.

Stacks Image 1245

Ett löpande band för krossad sten
.

Stacks Image 52981

Längre ner i brottet stod de nyare anläggningarna, men inte nya nog för lönsamhet

Förutom tillgången på sten är infrastrukturen viktig, som alla vet väger sten en hel del och mervärdet per ton är inte särskilt stort, så det är i volymerna förtjänsten finns. Transportkostnaden per ton i förhållande det förädlingsvärde stenen erbjöd är betydande. Då krävs antingen utlastningshamn eller tillgång till närbelägen järnvägsstation.

.

Stacks Image 1249

Skyddsgallret mot svänghjulet bildade "newtonringar" med sin skuggning

För att öka mervärdet kan man alltid ställa fram några stenkrossar att krossa och mala stenen till önskad storlek med. Småstenen går att använda till halkbekämpning eller uppfarter medan lite större dimensioner går att bygga hus och vägar med. Rättare sagt, bygga hus och vägar gör man med makadam, d.v.s. sten som blandas i betongen, -för dig som missade grundskolelärarens berättelse om Mc Adam och den processen finns ingen anledning att berätta den här. Kan du läsa denna sida kan du kolla med wikipedia eller glasögonsökmotorn.

.

Stacks Image 1255

Likt armar på en rymdrobbot sträcker sig transportbanden ut från huvudbandet

Tvärs över gatan går industrispåret, vilket som var först järnvägsspår eller stenbrott tål att fundera över? Det är väl som med privatjärnvägarna och sockerbruken, de levde i symbios med varandra och ingendera näringsverksamheten kunde existera utan den andra.

.

Stacks Image 1259

Så småningom ska det monteras ned och dräneringspumparna upphöra med sitt värv

Närheten till kolfyndigheter och lera hade redan påbörjat utbyggnaden av järnvägsnätet och då verksamheterna i hantering inte är väsensskilda var det med större sannolikhet bara att ansluta ett stickspår till befintligt eller planerat järnvägsnät och på köpet blev den fasta kostnaden för infrastrukturen lägre för dåtidens banverk oberoende vem som var ägare till det.

.

Stacks Image 218830

Den här bilden på mina fotspår påminner mig om det motto vi ruinnördar har att hålla oss till: Ta inget mer än foto, lämna inget mer än fotspår.
.

Stacks Image 218818

Fler bilder från Stenbottet om du klickar på bilden här ovanför
.

100 2

Stacks Image 289244
Stacks Image 289247
Stacks Image 289250
Stacks Image 289253