Stacks Image 2632

LANTMÄNNENS SILO I ESLÖV
Stacks Image 234875

Silon revs 2012

En Silo är till för att bland annat lagra spannmål och utsäde, ett lager för icke processade cerealier, andra funktioner är att torka eller rensa spannmål. Stora silos hittar man alltid vid stora hamnar och eftersom Skåne fram till nutid dominerats av jordbruket är det inget att förvånas över att städer som Malmö och Helsingborg har gigantiska anläggningar i och kring hamnarna. Med varför håller sig då Eslöv och kringliggande fäbodar med många och stora silos?
.

Stacks Image 237102

Men redan på den tiden kunde hela flödet styras från en tavla

Någon hamn har aldrig förärats inlandsskåne men desto mer av den goda jorden och dess avkastning och eftersom Eslöv av politiska skäl byggdes upp som en järnvägsknut blev rälsen den givna kommunikationen både till och från Öresund och dess hamnar, samt till övriga bygder och fäbodar i vår södra landsända.
.

Stacks Image 2735

Här uppe började fallet nedåt tills det i nedre ändan föll ut på ett lastbilsflak

På den gamla goda tiden, när bönderna var självförsörjande och välstånd var att äta sig mätt lagrades spannmålen hemma i ladan, om inte direkt på ladugårdsgolvet så ganska primitivt, men med industrialiseringen och urbaniseringen som var resultatet av ett effektivare jordbruk blev också behovet av större spannmålslager nära järnväg och hamn större. Stadsbefolkningen behövde bröd året om medan skörden av vete, råg mm bara skede efter säsong och styrdes av klimatet. Därför gällde det att mellanlagra maten på ett effektivt och hygieniskt sätt.
.

Stacks Image 2739

Högre än så här kommer man inte, maskinrum till hiss är alltid överst

De första större siloanläggningar byggdes av lokalföreningar och jordbrukskooperativ, först på lokalnivå sedan omfattande allt större geografiska områden tills föreningar som Lantmännen m.fl. dominerade hanteringen. Fördelen för bönderna var nu att inkomsterna kunde fördelas jämnare över året, urbaniseringen ökade, lokalföreningarna inom jordbruket växte och de stora kooperativen bildade både banker och byggde silos. Eslövssilon ligger invid ett industrispår så att spannmålen lätt kunde lastas om för vidare transport dit rälsen gick och från Eslöv går rälsen direkt, både till Malmö och till Stockholm.
.

Stacks Image 2743

Alla uppskattade inte vårt besök, den här duvan tycket det var bäst att ta en flygtur medan vi invaderade duvans bostad

Men utvecklingen följer tiden och går framåt, det som var stort och rationellt för femtio år sedan är omodernt och felaktigt beläget idag. Urbana upptäckare kan betrakta Eslöv som en grym stad, en stad som plågar sina ruckel till döds. En mer plågsam död än att sprängas av björkrötter och drunkna i duvskit är svårt att föreställa sig för en övergiven byggnad, ja möjligtvis att bara drunkna i duvskit. Silon i utkanten av industriområdet har inte drabbats av björkar men desto mer duvskit.

För ler bilder från Lantmännens silo i Eslöv så klicka på bilden härunder .

Stacks Image 2747
.
Stacks Image 274678
Stacks Image 274681
Stacks Image 274684
Stacks Image 274687