Stacks Image 1218

TEUFELSBERG
.
Stacks Image 35927

Från Löwe - Adler Kaserne som låg i Östtyskland, väster om Västberlin ser man tydligt NSA anläggningen på Teufelsberg.

Kriget var över och Berlin låg i ruiner. Problemet i Berlin var att staden var indelad i fyra zoner, varav tre samarbetade och var öppna gentemot varandra och den fjärde, som dessutom innehade allt land runt de tre väst-zonerna inte samarbetade. Tvärtom, man gjorde allt för att svälta ut invånarna och de allierade staterna USA, England och Frankrike från västzonerna, trots tidigare avtal från Jalta- och Potsdamkonferenserna om hur Tyskland och Berlin skulle delas och hur det skulle skötas.
.

100 2

Stacks Image 2990

100 2

De enorma mängder rivningsmassor som låg överallt i Västberlin efter kriget måste transporteras bort och platsen vid Teufelsee valdes. I juni 1950 beslutade Västberlins lokalförsamling att Teufelsberg skulle bli en deponi, beräknad mängd var 12 000 000 (12 miljoner) kubikmeter sönderbombade husrester, det blev 75 miljoner kubikmeter.

Här var redan en mindre landhöjning och hit körde lastbilar med beräknad volym 75 000 000 kubikmeter (75 miljoner!, det är en kub som mäter 422 x 422 x 422 meter) sönderbombade hus från Västberlin. Backen blev ett berg som skulle bli 115 meter högt, för att inte bli högre än den högsta naturliga punkten i Berlin, Groser Muggelberg. Men när man efter flera år var färdig visade det sig att Teufelsberg nu var 120 meter högt.

Berget ”byggdes” med en strid ström av 600 lastbilar som deponerade 6 800 kubikmeter husrester per dygn. (75 000 000 / 6800 = 11 000 dagar), enligt den enkla beräkningen tog det alltså 30 år att bygga Teufelsberg. Om radaranläggningen var färdig 1963 måste man alltså fortsatt fylla på under tolv år till fram till 1975.

<- på väg upp till radargloberna

Stacks Image 1241

4 våningen, globen börjar tappa skinnet och med det graffiti tatueringarna som sträcker sig ca två meter upp.

Det avslutade andra världskriget ersattes snabbt av det kalla kriget och stundtals var relationerna riktigt frostiga. Berlin var spionernas huvudstad och alla tjuvlyssnade på alla, öst kunde placera tjuvlyssningsutrustning vart de ville runt Västberlin men inne i Västberlin var tillgänglig yta högst begränsad. Teufelsberg låg i den engelska zonen, men det var USA som hade pengarna och tekniken. Redan 1961 kördes mobila radaranläggningar upp på toppen av Teufelsberg, det visade sig vara avsevärt bättre att tjuvlyssna härifrån än från taken på Västberlins skyskrapor. Så USA lät bygga upp sin radaranläggning på Teufelsbergs topp och 1963 hade man de riktigt stora öronen riktade mot DDR och dess allierade Sovjetunionen.
.

Stacks Image 1245

Vissa likheter med utsidan, om graffitin här bara är ”kludd” så är insidan av byggnaden numera en professionell graffitiarena

En kuriositet var att man under vissa tider erhöll sämre mottagning varpå man försökte förstå varför. Boven i dramat var ett större pariserhjul som restes till den årliga tysk-amerikanska folkfestivalen en bra bit därifrån. Hjulet var det sista som monterades ner efter festivalen men efter den upptäckten fick man festivala utan pariserhjul.
.

Stacks Image 1249

Lite stor att ha hemma, här är konstnären, vem han är? Inte en aning.

Om Teufelsbergs radaranläggning är det naturligtvis fullt av skrönor och berättelser. Vad sant är, är att nazisterna med Albert Speer som arkitekt byggde en teknisk fakultet på platsen, på denna lades sedan det sönderbombade Västberlin och på den toppen byggdes en amerikansk radaranläggning med NSA (National Security Agency) som beställare. Tre sådana faktorer som nazistisk teknisk fakultet, husen från det förstörda Västberlin och på toppen av det en Amerikansk radaanläggning, kan naturligtvis inte bli annat en god fantasisoppa för skrönor och konspirationshypoteser. Ytterligare rykten och skrönor var att Teufelsberg ingick i
Echelon och varför inte eller rentav troligt. Ingen som tjuvlyssnar och samlar information låter den ligga på stillastående hårddiskar, all information ska givetvis adderas och sammanställas.
.

Stacks Image 1255

Mässhallarna från väst, närmast i bild, vänster om står Västberlins tv-torn och långt bort till höger Det stora tv-tornet på Alexanderplatz , Östberlin

När vi tänker på elektronisk övervakning och tjuvlyssnande så är det värt att betänka att när dessa jätteöron byggdes skulle det dröja drygt 30 år innan internet fick oss att frivilligt dela med sig av all information vi har tillgänglig.

World Wide Web, www utvecklades av just NSA för att ha ett stabilt nätverk att jobba med och blev, helt oberoende av vad som hände här kommersiellt samtidigt som Tyskland och östra Europa transformerades till demokratier, EU- och Natomedlemmar. När man under 60 talet satt under de jättelika golfbollarna spelade man in det man hörde på rullband och sedan satt någon våningen under och skrev ner det man fick ut av inspelningarna.
.

Stacks Image 1259

Vem vet? kanske kommer denna okända målning att bli en framtida dyrgrip, om nu målarduken håller

Men samtidigt som amerikanska skolklasser i slutet av 80-talet kommunicerade över hela USA med modem (föregångaren till bredbansinternet), skulle man i Sovjet vara partimedlem och vara godkänd i diverse register för att äga en skrivmaskin och kopieringsapparat. När privatpersoner började få tillgång till mail och internet åtminstone erbjöd hemsidor skärptes reglerna i DDR för vem som skulle få tillgång till vilken information, det ena av dessa samhällen kollapsade fullständigt, det andra kommunicerade vidare.

Teufelsbergs radaranläggning blir på något sätt det bästa destillatet av kalla kriget, en gigantisk synlig spionanläggning som lyssnar på allt Sovjet och DDR sänder med radio. Kalla kriget skapade en misstänksamhet mellan väst och öst, Europa och Tyskland blev teaterscenen medan regissörerna satt i Moskva och Washington och skrev vidare på dramat.


Även om muren inte fallit och även om DDR och Sovjet skulle existera idag, skulle Teufelsbergs anläggning ändå vara övergiven. Tekniken har tagit jättekliv, varenda en av oss har gps i telefonen, satelliterna loggar oss vart vi är. Den som vill tjuvlyssna på någon behöver inte sitta i torn under roterande paraboler dolda i ”golfbollar”. Dessutom har vi inga hemligheter för varandra längre, det är bara att titta på instagram och facebook.
.

Stacks Image 1269

Fler bilder från NSA Teufelsberg om du klickar på bilden här ovanför
Kvällsposten skrev om NSA Teufelsberg den
100 2

100 2

Stacks Image 1364
Stacks Image 1358
Stacks Image 1360
Stacks Image 1362