Stacks Image 1218

UNBEFUGTEN IST DER ZUTRITT VERBOTEN
DIKTATURERNAS RUINER

Stacks Image 31433

Jag tog mig till östra Tyskland i augusti 2015, det borde jag gjort betydligt tidigare, men bättre sent än aldrig. Det blev ett 20 tal intressanta ruiner att upptäcka och efterhand som tiden bjuder på lite överflöd lägger jag upp dem här. Resan bjöd också på en del insikter, självklara egentligen men när man får det berättat för sig från de som var med trillar polletterna ner.

DDR upphörde att vara stat, genom att de fyra Östtyska delstaterna begärde utträde ur DDR och samtidigt begärde att få bli delstater i Bundesrepublik Deutschland, Västtyskland alltså. DDR försvann in i väst och det nya landet hette Tyskland utan geografiska prefix.

Stacks Image 2990
Stacks Image 2992

Vad jag inte tidigare insett, trots ett antal besök i Berlin var att det var Västberlin som försvann. När Tyskland enades blev Berlin åter huvudstad, men allt av betydelse som regeringsbyggnader, riksdagshus, universitet, centrum etc. låg i Östberlin, om än i bedrövligt skick. Så när den ”antifascistiska skyddsvallen” försvann runt Västberlin och som gräns mellan de tyska staterna så ”försvann” Västberlin och blev Berlin lika mycket som DDR försvann och blev Bundesrepublik.
.

Min egen rubrik på detta är Diktaturernas ruiner, Mycket av det som jag besökt byggdes av Nazisterna, övertogs av Sovjetkommunisterna och DDR för att slutligen ligga i träda från epoken då de Sovjetiska lydstaterna transformerades i början av 90-talet.
.

Stacks Image 1245

Om någon tyder politiska ståndpunkter i dessa berättelser så finns det fog för det. Nazistdiktaturen var ett väsen världen aldrig tidigare skådat, låt oss hoppas att något liknande aldrig heller visar sig igen. Diktaturerna Sovjetunionen och lydstaten DDR byggde upp sina egna totalitära metoder, skuggor från det förflutna. Jag kan inte annat än avsky en stat som skjuter sina medborgare om de vill lämna landet, jag kan inte se något gott i att bygga en mur för att hindra folk i landet att lämna det. Värst av allt, att en sådan stat hellre upprätthåller sin politik, skjuter sina medborgare och bygger en mur för att förhindra flykt än att lägga resurserna på att få befolkningen att vilja stanna och göra något konstruktivt för sitt land. Sovjet och DDR är historia, nutida hemska men intressanta.

Längst ner på denna sida hittar du en liten ordlista med förklaringar till ord och uttryck som; KDV, VEB, Treuhand etc.
.

Stacks Image 1249
.

Liten DDR och Nazist ordlista

Före WW2
K D F: Kraft durch Freude: Idén hämtades från Mussolinis Italien om en organisation för att skapa bra fritid åt landets medborgare. KdF omfattade såväl dansbanor, som hotell, kryssningsfartyg, ungdomsverksamhet och även produktionen av en liten billig bil som alla skulle ha råd att köpa, efter kriget fick den lilla KdF bubblan namnet Volkswagen. Allt inom KdF hade politiska förtecken för att framhäva nazityskland

DDR tiden
V E B: Volkseigener Betrieb: När det kommunistiska DDR bildades efter Sovjetiska förtecken förstatligades tidigare privata företag och nya som tillkom gjorde det på statligt planekonomiskt initiativ. Företagen var oftast stora och eftersom ingen skulle vara arbetslös var det oftast mångdubbelt fler anställda än vad produktionen krävde. Som följd blev löneutbetalningarna i förhållande till det som producerades för stora. Så gott som alla VEB gick med betydande förluster.

Plattenbau: Rationellt byggda hus som ser ut som lådor i de flesta storlekar. Inte helt olikt de svenska städernas förorts och miljonprogramsbyggen under 60- och 70 talen. Plattenbau förekom både i öst och i väst för att skapa bostäder i det sönderbombade Tyskland. Kanske inte alltid så vackra att se, men de erbjöd tak över huvudet.

Die Wende: Vändpunkten. Ett ord som använts vid många tillfällen men som efter murens fall 1989 numera avser den politiska omvälvning som skedde i Östtyskland under dess sista år. Kan sägas omfatta tidsintervallet 9 november 1989 till 3 oktober 1990.

Treuhand, Treuhandanstalt: Efter Tysklands återförening 1990 skapades Treuhand för att effektivisera och marknadsanpassa de statligt ägda Östtyska företagen VEB. Det rörde sig om ca 8 000 ”folkägda” företag med fyra miljoner anställda. Få företag överlevde anpassningen till de nya krav som ställdes och de flesta konkurrerades ut av effektiva marknadsanpassade företag från väst.

Ostalgie: Ostalgi Ost=öst –algie, nost-algie är en neologism för den nostalgi som uppstått kring tiden då Östtyskland existerade och de produkter och artefakter som hörde DDR tiden till. Inte konstigare än att folk köper vinylskivor och tycker att det var bättre förr,

Marknaden: Du och jag och alla andra när vi köper något