Stacks Image 31506

HEILANSTALTEN HOHENLYCHEN
Stacks Image 31769

Sovjetisk Telefonrum

Det var en gång runt förra sekelskiftet, en mycket framgångsrik läkare som hette Gotthold Pannwitz. Hans kunder kom från societeten i Berlin och hans rykte som läkare bland överklassen var gott. Berlin förtätades, liksom de flesta städer vid denna tid, fast Berlin var ju lite större och betydligt tätare, tuberkulosen fick fäste och i Tyskland som i Sverige insåg man att frisk luft och hälsosam omgivning var bästa medicinen
.

Stacks Image 31763

Pampigt och germanskt rekorderligt, det var Berlinsocitetens gåvor som finansierade sanatoriet

Herr Md DR. Pannwitz bestämde sig för att göra någonting åt detta, ett sanatorium på passande ort för barn skulle byggas, men som alltid ska det även bekostas. Nu var Pannwitz inte direkt en fattig person men att bygga ett sanatorium räckte knappast pengarna till. Men för varje patient han behandlade framlade han sin ide och bad om ett litet extra bidrag till sin stiftelse för att bygga ett sanatorium. Det gick bra, societetens generositet var över förväntan och 1902 köpte han mark vid sjön i det natursköna Lychen, ett år senare påbörjades bygget och snart stod ett sanatorium med 30 bäddar färdigt för sommarvistelse. Pannwitz arbetade vidare och under elva år byggdes det vidare och slutligen 1914 var allt färdigt. Första världskriget startade och området som nu var utrustat med mer är 500 sängplatser konverterades till vanligt sjukhus.
.

Stacks Image 31587

Bäst före datum har passerats, men nu ska det finrenoveras

Tuberkulosen minskade lyckligtvis och runt samma tid som nazisterna tog makten var endast en tredjedel av sjukhuset platser belagda. För en gång skull en vårdinrättning som uppnår sitt syfte, nämligen att göra sig själv överflödig tack vare lyckade vårdresultat.

Från tidigare krigsskador hamnade både Heinrich Himmler och Rudolf Hess här, Hohenlychen blev snabbt populärt bland nazistpartiets pampar och transformerades oberoende läkarnas åsikt alltmer till ett renodlat sjukhus för Nazistpampar. Orten Lychen i övrigt var inte sena att utnyttja populariteten och snart byggdes ytterligare en station på orten. Mellan åren 1933 till 1942 behandlades mer än 25 000 patienter här, men nu var det krig och Europa brann.
.

Stacks Image 31591

Golven försvann så sent som 1993. Sovjetsoldaterna tog med sig allt som gick att skruva och bända loss när de slutligen lämnade DDR.

Nazisterna hade helt tagit över verksamheten och nu användes en av avdelningarna för experiment på lägerfångar. Från Ravensbrück hämtades ”friska exemplar” att utföra tester på. Dels injicerades sulfonamider* och dels så utfördes muskeltransplantationer på friska lägerfångar för att se om det gick. Läkaren som utfört de mänskliga experimenten Karl Gebhardt dömdes i Nürnbergrättegångarna till döden för brott mot mänskligheten.

*Sulfonamider är en grupp av kemiska föreningar med antibiotisk funktion som hämmar bakteriers syntes av folsyra. Folsyra är en essentiell vitamin som bakterier inte kan ta upp från omgivningen. Wikipedia
.

Stacks Image 31595

Här har det simmat tuberkolossjuka barn, nazistpampar, sovjetsoldater och DDR höjdare som sovjetarmen släppte in.

Byggnaderna överlevde tiden under kriget utan åverkan då de var försedda med Röda korsets symbol på taken, men när Röda Armen väl kom till Lychen så plundrades byggnaderna på allt värdefullt och det som var kvar förstördes och vandaliserades.

Senare under DDR tiden användes Hohenlychen som sjukhus åt sovjetiska soldater, fast då bara med 200 bäddar i drift, större delar av sjukhusområdet förföll. I augusti 1993 lämnade den sista sovjetsoldaten Hohenlychen och satte därmed punkt för sjukhusets 60-åriga historia som militärsjukhus åt två diktaturer.
.

Stacks Image 31599

Det var bättre förr

I 20 år stod sedan byggnaderna och förföll, några har ramlat frivilligt för naturens krafter, några har fått hjälp på traven. Men nu ska en renovering påbörjas av de kvarvarande byggnaderna. Tyskland och tyskarna har skakat av sig oket från historien och skaffat sig en mer pragmatisk syn på diktaturernas rester. Liksom Prora har man insett värdet av det man har och att det ska komma folk till glädje. De må ha varit hemvist får soldater åt två diktaturer, det har förekommit brott mot mänskligheten här, men byggnadernas ursprungliga syfte och tveklöst vackra lägen gör det nu möjligt att återupprätta de kvarvarande ruinerna och skapa goda boendemiljöer, långt från allt vad krig, experiment och tuberkulos heter, på ett bekvämt pendelavstånd från Berlin.
.

Stacks Image 31603

Außer Betrieb, Ur funktion det blev till att ta trapporna

Stacks Image 31607

100 2