Stacks Image 1218

MILITÄRA UNIFORMSMANUFAKTUREN HEERESBEKLEIDUNGSAMT BERNAU
.
Stacks Image 218998

Sen ankomst, sen kväll, men visst hinner jag se mig om
Heeresbekleidungsamt, Härbeklädnadsmanufakturen, med här Heer… avses här=krigshär. Uniformmanufaktur blir förmodligen den mest korrekta översättningen. Det nästan en kilometer långa byggnadskomplexet byggt i formation av en båge bestående av sju större byggnader med formen ”T” eller ”I”. Uppifrån ser de ut som ”TITITIT”. Det färdigställdes 1938, ett år innan kriget bröt ut, därefter byggdes det till och utökades i fyra år till.
.

Stacks Image 218853
Det står säkert inte att jag är välkommen, men det är byggnad 1

Ska man ge sig in i krig ska man vara klädd därefter vare sig man är fotsoldat eller officer och det var i Bernau norr om Berlin som tusentals skräddare och sömmerskor sydde uniformer åt Nazitysklands Wehrmacht. Som allting som gjordes i avsikt att starta ett erövringskrig och att tillskansa sig lebensraum så är det stort. 65 000 kvadratmeter påstås det vara och det finns ingen anledning att betvivla det. Jag var inte inne i alla byggnader, det var det inte tid till, eftermiddag blir till kväll, kväll blir till mörker och även i Berlin blir man sömning efter en rolig dag.
.

Stacks Image 219018
Stacks Image 219020

Inne! Men jag blev undrande över färgen och vad döljer sig innanför porten?
..

..
Stacks Image 218887

Samma arkitektur som pansarkasernen en km härifrån, strikt symmetri och funktionella ljusa lokaler. Observera att lamporna hänger kvar och att ingen slagit sönder dem.

Utanför vid parkeringen stod två civilklädda herrar i gula reflexvästar med fyra stora hundar, runt omkring på avstånd hördes andra hundskall. Bästa sättet att inte verka skum och suspekt vid sådana tillfällen är att se glad ut och gå fram och presentera sig. När jag med ett så ärligt leende som möjligt presenterat mig på min kvarvarande skoltyska och deklarerade min avsikt att besöka byggnader och område berättade de två herrarna som var civilklädda poliser att delar av byggnaderna ibland, som nu i kväll, användes för att träna hundar att söka.
.

Stacks Image 219025
Stacks Image 219027

Ventilationen av förkrigsmodell från HIRZEL i Leipzig
..

Stacks Image 218879

Nästa sal, samma färg ett hål i golvet och solen lite lägre.

Det var strängeligen förbjudet att ta sig in i någon byggnad, men något gott intryck måsta jag ha utstrålat, för de berättade att tre närmsta byggnaderna inte skulle användas i kväll om jag nu nödvändigtvis skulle göra det som man inte fick göra. Men om jag besökte parken och fjärde byggnaden från parkeringen och husen där bortom, så riskerade jag att bli hundfoder. Så för hälsans skull och för att de skulle slippa skriva rapporter om söndertuggade utländska medborgare som springer omkring där det råder Zutritt Verboten, så var vi helt överens om var jag inte skulle befinna mig de kommande timmarna. Jag tackade för tipsen och förmaningarna och försvann ur deras åsyn in i buskarna bort mot första byggnaden.
..

Stacks Image 1241

Trappan upp till nästa plan, undrar när texten ”rauchen verboten” kom till.

Wehrmacht bestod av 18 200 000 soldater och varje soldat skulle, beroende på väder och klimat ha åtminstone två uniformer. Lågt räknat blev det 36 miljoner uniformer att sy upp och då har regnrockarna inte räknats in och de svartklädda herrarna i SS ingick inte heller i den summan. Nu var väl uniformsmanufaktureriet inte det enda i Tyskland vid den här tiden annars hade de haft att göra utöver det vanliga. När kriget var över återstod endast 12,9 miljoner uniformerade tyska soldater i levande tillstånd, varav många var halta och lytta. 5,3 miljoner tyska soldater hade lämnat jordelivet, till ingen större nytta men det var ingenting mot vad den segrande ockupationsmakten Sovjetunionen offrade. Ca 14 miljoner sovjetsoldater iklädda Röda armens uniformer fick lämna jordelivet, bara att inta Berlin kostade mer än 300 000 sovjetsoldater livet.
.

Stacks Image 35927

Översta plan, golvet får belastas med högst 800 kg per kvadratmeter, men när kom den röda ”skylten” upp och vad f.. står det på den

USAs General Patton påpekade vid erövringen av Tyskland från väst ”Man vinner inga krig när man dör för sitt land, utan när fienden gör det”. Stalin som skickade sitt folk från öster hade en annan syn på saken ”En människas död är en tragedi, en miljon människors död är statistik”. Dessa uttalanden visar två olika synsätt över värdet av ett människoliv. Totalt offrade USA 407 000 soldater varav mindre än hälften i Europa.

De kvarvarande Tyska generalerna med undantag av Walter Wenck ansåg sig inte ha annat val än skjuta till sista kulan. Så gick det som det gick och Bernau och Berlin blev Östtyskt med Sovjetisk överhöghet. Den sovjetiska överhögheten lade beslag på 276 olika militärkomplex i DDR, varav 2 i Bernau.

.

Stacks Image 218908

Solen står ännu lägre, skynda på, mer att se. Notera att taket är i betong och de vackert dragna elkablarna längs med innertaket.

Sovjeteran

Enligt Wikipedia tog Sovjet över byggnaderna 20 april 1945, -det var väl en trevlig födelsedagspresent till lille Adolf, han tog sig själv av daga tio dagar senare.

Verksamheten fortsatte och även om det inte var krig så var det ett kallt krig och även det krävde soldater att brösta upp sig med och soldaterna behövde uniformer så man skulle se vem de var soldater för. Uniformmanufakturen stod näst intill oskadd så det var bara att förse Bernau med textil så syddes det vidare. Största skillnaden var att nazisymbolens svarta kors byttes ut mot en gul stjärna på röd botten och att de högsta cheferna numera talade ryska.
.

Stacks Image 218958

Inte helt olik de svenska Sievert och ASEA lamporna och här får de hänga kvar.

Mindre än två kilometer härifrån ligger Pansarkasernerna som tillhörde 90 sovjetiska pansardivisionen. Bernau blev en av sovjets mest centrala ledningsorter efter kriget fram till östblockets kollaps. Kalla kriget varade i 45 år och i DDR var det aldrig mindre än en halv miljon sovjetsoldater stationerade. Om de byttes ut i tvåårs perioder så har minst 22 miljoner ryska ynglingar bevistat DDR, även om uniformerna gick i arv efter föregående soldat så har åtgången av uniformer blivit några miljoner, så behovet av en uniformsmanufaktur försvann inte med krigsslutet 1945.
.

Stacks Image 218860
Inte kortaste vägen, den snyggaste
.
Stacks Image 1245

Äntligen lite kvarvarande rekvisita från kalla kriget och Sovjettiden

Sedan var det samma historia igen, den om Bornholmerstrasse 9 november 1989. Då hjälpte det inte att poliser och militärer vid gränsen till Västberlin stod med sina uniformer. Folket hade hört på radio att muren skulle öppnas och så vitt man förstod var det med omedelbar verkan. När grinden på Borholmerstrasse öppnades mot väst blev det början till slutet för uniformerad personal som vaktade gränsen. Mindre än ett år senare fanns ingen gräns och behovet av uniformsbärare upphörde, liksom staten DDR och med dessa två samverkande faktorer så upphörde också behovet av att sy upp uniformer i Bernau.
.

Stacks Image 52981

Mystiska blå fönster, frågan är från vilken tidsepok?

Dagens tyska försvarsmakt, är liksom den svenska under befäl av strikta beräknande ekonomer och finansministerns tilldelning i statsbudgeten. Det är en gissning men troligtvis sys dagens tyska uniformer upp i Malaysia eller Kina, medan tyskarna exporterar lastbilar och stridsvagnar. Herresbekleidungsamt har stått övergivet i 25 år, vad som än händer lär det inte sys fler uniformer här.
.

Stacks Image 218965

Någonting 48

.

Stacks Image 1249

Dags att ge sig av, det ser likadant ut med detta är en annan sal.
..

Stacks Image 219011

Ute igen
.

Stacks Image 218873

Ytterligare lite sovjetiska minnesmärken, en skylt och ett oljefat
.

Stacks Image 1255

Ut och hej då samma väg ut som in.
.