Stacks Image 1218

VON STÜLPNAGEL KASERNERNA KÜSTRIN ODER
.

Stacks Image 219566

Det här var nog en huvudgata en gång, sedan sprängdes bron under kriget och när man byggde en ny bro hundra meter norrut, flyttades huvudgatan och detta blev en bakgata, numera avsedd för cykeltrafik. Tur det, så jag upptäckte kasernerna.
.

Torsdag 27 juni 2019

Det är inte mycket det går att få reda på om artillerikasernerna i Küstrin eller om det är Kostryn vid Oder. Kasernerna ligger på den tyska sidan, på en landremsa som blivit en ö då man invid Oder byggde en kanal. Küstrin var en tysk stad som låg på båda sidorna av Oder, efter krigsslutet och delningen av Europa och de nya gränser som därefter drogs, så blev östra sidan av Küstrin polsk och den västra sidan tillföll DDR.
.

>

Sedan gällde det att ta sig in, men det visade sig finnas en väl upptrampad stig och ett uppklippt staket för det ändamålet. Någon skylt var väl uppsatt om ”Zutritt verboten“ eller om det var ”Lebensgefahr“. VFBS när det ser ut så här.
.

Stacks Image 219514

.

Stacks Image 219573

Väl inne på området
.

Stacks Image 219577

Men klädsam för ruinerna och se på..
.

Stacks Image 219575

Var grönskan påträngande
.

Stacks Image 219579

..f. En inbjudande port står öppen
.

Stacks Image 219589
Det blev trappan upp

.

Stacks Image 219591
En elegant ingång för dåtidens officerare i Wehrmacht

.

De kaserner som står där nu ska ha varit färdiga 1935, men här har varit militär närvaro innan. På kartan är de utmärkta som artillerikaserner, men här har också funnits ett infanteriregemente. Küstrin har varit hem åt militärer sedan mitten av 1800 talet. Men på det tidiga trettiotalet var det väl dags att modernisera de militära boningarna, åtminstone göra de fler och större så det gick att husera fler soldater inför det krig man startade 1939.
.

boningarna, åtminstone göra de fler och större så det gick att husera fler soldater inför det krig man startade 1939. I Küstrin inkvarterades artilleridivision 39 - kan undra hur många divisioner de hade? Här inkvarterades även 50e tyska infanteri-regementet? Då kan man undra hur många infanteriregementen de höll sig med.
.

Stacks Image 219433

Som det brukar vara i övergivna kaserner, långa korridorer och stora salar.
.

Stacks Image 219435

Elektrisk ledning, ett kopplingsskåp helt enkelt
.

.

Stacks Image 219178

. . . Här har väl inte varit alltför många besökare, glödlampor och fönster är hela.
.

Sedan blev det krig och från öster kom Röda armen, eller en av dem, någonstans nämns 38e sovjetiska armen? - kan undra hur många arméer Röda armen bestod av? Några stycken kan man anta då Sovjet offrade 11,4 miljoner soldater i andra världskriget och besegrade tyskarna enbart med numerär utnötning. Döda så många ni kan, vi skickar fler, Tyskland offrade 5,3 miljoner soldater. Ett av Josef Stalins .

offrade 5,3 miljoner soldater. Ett av Josef Stalins favorituttryck var ”kvantitet är en kvalitet i sig”, vare sig det gällde att offra stridsvagnar eller unga män. Nå, vi vet hur det gick och sedan lade Sovjets administration beslag på både Polen och östra Tyskland, dvs både Küstrin (D) och Koztrzyn (PL).
.

Stacks Image 219447

Byggt av nazityskland sedan tog Sovjet över.
.

Stacks Image 219445

Här har varit tomt och ouppvärmt sedan 1994
.

Kasernerna fick då de byggdes namnet von Stülpnagel kasernerna uppkallade efter en General Ferdinand W. von Stülpnagel 1813-1885 som varit högsta chef här under tio år från 1875 fram till sin död. En minst sagt stor ironi är att i försvarsanläggningen uppkallad efter von Stülpnagel som föregick de nybyggen som var inflyttningsklara 1935, senare skulle fungera som militärfängelse. Ironi för att under en period efter 20 juli 1944 fram till krigsslutet hölls här knappt 60 tyska militärer som fångar för att de varit misstänkta för delaktighet i 20 juli attentatet mot Hitler. En av de mer framträdande förutom von Stauffenberg var en eller två generationer yngre general Carl-Heinrich von Stülpnagel som avrättades, men de andra misstänkta som inte direkt kunde bevisas vara i maskopi med Stülpnagel och Stauffenbergs hölls fångna här.
.

med Stülpnagel och Stauffenbergs hölls fångna här. Efter kriget blev dessa upprorsmän hjälteförklarade och både Stauffenberg och Stülpnagel har i vår tid fått status som hedervärda hjältar.

Efter 1945 vid krigsslutet och 1949 då staten DDR bildades, bodde här både östtyska och sovjetiska soldater. Eftersom både Polen och DDR befann sig under Sovjetiskt paraply så var det inga gränsdispyter här. Inte heller var det några flyktingar, det var eld och aska vare sig man befann sig i Polen eller DDR. Kasernerna ingick i det militära system av nav och noder som Sovjetunionen höll för att kontrollera allt öster om järnridån.
.

Stacks Image 219454

. . . Vapenskåpen, tömda och upplåsta
.

Stacks Image 219600

Vapen, ledning, förseglad med stämpel. Förmodligen fick dagbefälet inte låsa upp vapenskåpet om inte erforderlig stämpel fanns på papper med dagens datum.
.

Stacks Image 219602

15 December 1983 är den här uppmaningen daterad, uppe till höger
.

Stacks Image 219525

.

Stacks Image 219523

.

Och på sina ställen, lite grafitti
.

Stacks Image 219612

Och ett vackert trappräcke
.

Och så kom då hösten det magiska året 1989 då det kommuniststyrda Europa krackelerade och åtminstone fram till nu ritat om Europas karta. Det som Vladimir Putin kallat ”1900-talets största geopolitiska katastrof”. Ett år senare hade Förbundsrepubliken Tysklands gräns flyttats från Elbe till Oder och på andra sidan låg det fria Polen. DDR blev EU-medlem då det inkorporerades med Förbundsrepubliken 3 oktober 1990, Sverige blev EU medlem fyra år senare och Polen blev medlem i EU 2004, alla är medlemmar i Schengensamarbetet idag.

.

Som på många andra platser i den nya förbundsrepubliken Tyskland så fick man prioritera vad som skulle åtgärdas först. Det fanns massor av eftersatta behov, infrastrukturen i DDR påminde på sina ställen om Nordkorea, det fanns lite vykortsliknande platser att visa upp för omvärlden medan det mesta förföll och hölls i knappt brukbart skick. Militärkaserner byggda av nazisterna och bebodda av sovjet-
.

Militärkaserner byggda av nazisterna och bebodda av sovjet- och DDR soldater stod inte högst i kurs för renovering. Den sista ryssen flyttade hem i början på 1990-talet och sedan dess har artilleriregementet och infanterikasernerna stått invid Oders strand och där står de ännu. Om de blir en del i ett storskaligt tyskt Denkmalschutz återstår att se.
.

Stacks Image 219545

Helt utan förklaring och förankring, någonting som liknar en romersk soldat, mosaik på masonit?
.

Stacks Image 219547

.
Våningsplan efter våningsplan
.

Stacks Image 219618
Stacks Image 219456

. . . Här gjorde öst-tyska och sovjetiska soldater sina behov, även våningen ovanför, titta upp i taket.
.

Stacks Image 219622