Stacks Image 31506

HEILANSTALTEN GRBOWSEE
Stacks Image 31769

De praktfulla trapphusens okrönta drottning, Heilstätte Grabowsee

Heilstätte Grabovsee (sanatorium Grabowsee) ligger nästan granne med det söndersprängda Oranienburg Klinker Werke, bara lite längre norrut i Lehnitzkanalen. Men omvägen dit är lång och tittar man på kartan visar det sig att klinkerwerke låg i Oranienburg medan Grabowsees sanatoriekomplex ligger i Brandenburg. 1896 togs de första patienterna emot och det var Röda Korset som drev verksamheten.
.

Stacks Image 31763

Men promenaden för besöket börjar i den vackra parken där mer än tjugo byggnader står. Fem eller sex huvudbyggnader och därtill annex, läkarstationer och gymnastiksalar.
.

Stacks Image 31587

Parkens mest iögonfallande byggnad var tegelskorstenen, kringbyggd av ett vattentorn, -även det i tegel. Tyvärr var det inte möjligt att ta sig in i tornet.

Heilstätte Grabowsee är stort, mycket stort 34 hektar mark upptar området och det består utav ett 20-tal byggnader, samtliga ruiner i ett farligt skick. Därtill bestod sjukhuset även av 27 barracker, enklare byggnader vilka tjänade som natthärberge åt tuberkulossjuka. Trots sina slottsliknande byggnader och en gång påkostade yttre var detta ”arbetarklassens” sanatorium, det finare folket tog sig till nordkusten eller Hohelychen. Efterhand som antibiotikan utvecklades kunde man på medicinsk väg bromsa tuberkulosen och antalet långtidspatienter kunde minska drastiskt.
.

Stacks Image 31591

Dax att stiga in i en av huvudbyggnaderna, för att vara hundra år och ha vanskötts mer än halva sin livstid varav tjugo år som övergiven byggnad är den i påtagligt gott skick. Det syns på den sparsmakade arkitekturen att man lagt resurserna på funktion och inte utsmyckning.
.

Stacks Image 31595

Eftersom det råder ett överflöd av vackra trapphus härinne, varför då inte ta ett av de dessa upp till översta plan. Notera att ingen tagit bort trappräckena i just detta trapphus, annars var det mer regel än undantag.

Den stora inflationsperioden under och efter första världskriget försatte Röda Korsets stora anläggning i ekonomisk knipa och som lösning såldes mark och byggnader till delstaten Brandenburgs social- och pensionsförsäkringskassa 1926. I övrigt satte det första världskriget inte några större spår i verksamheten, folk insjuknade i tuberkulos, några överlevde, andra inte. Soldater och krigsskadade civila vårdades på andra platser.
.

Stacks Image 31599

Genau so wie’s gedacht war, ”Precis som det var tänkt, precis som jag tänkt mig”. Skrivit av en förmodligen nöjd urban explorer. Annars var det sparsamt med grafitti på Grabowsee sanatorium.
.

Stacks Image 31603

Det mesta av glaset är borta, men det är bra virke i fönsterbågarna, efter hundra år är de fortfarande intakta och håller ihop.
.

Andra världskriget utbröt och den stora anläggningen kunde snabbt transformeras till krigssjukhus åt wehrmacht och med dem SS och andra till krigsmakten hörande organisationer. Grabowsee ligger så pass långt från Berlin att sjukhusbyggnaderna inte skadades av luftangrepp. Men efter kriget tog Röda Armen över och använde stora delar av området som kaserner. Det höll i alla fall byggnaderna varma under vintern och fördröjde förfallet.
.

Stacks Image 31781

Och se på fan, är inte de små djävlarna ute och går går väggarna?
.

Stacks Image 31783

Tydligen inte om man ska tro tapetmålarna.

Som vanligt skedde inget underhåll och när man fyra år efter die Wände slutligen lämnade Heilstätte Grabowsee tog man med sig så mycket man kunde. Trappräckena var nog väldigt attraktiva för samtliga byggnader saknar trappräcke. Det sägs att Röda Armen eller om det nu bara var övervintrade värnpliktiga tog med sig allt de kunde, vare sig det var deras eller inte.
.

Stacks Image 31785

Ska man ta sig ner gäller det att hålla sig på rätt kant, närmast väggen
.

Stacks Image 31791

Väl nere känns trapphuset mer som en målning än ”på riktigt”.

Platsen överlevde två diktaturer, den första lyckades inte förstöra så mycket mer än förutsättningarna för vidare drift, den diktaturen var bättre på att reducera antalet individer vid liv än att rehabilitera liv. Med den andra diktaturen plundrades byggnader på så mycket som möjligt och lämnade sanatoriet åt sitt framtida öde. Detta framtida öde varade från 1995 och ledde till drygt 20 års förfall.
.

Stacks Image 31793

Väl i källaren hittade jag till det halvcirkelformade rummet

Nu finns det optimister i en organisation som kallar sig Kids Globe som arbetar för och samlar in pengar för att få platsen i ordning. 170 miljoner Euro behövs för att transformera Heilstädte Grabowsee till ett utbildningscentrum för barn och ungdomar med alternativ pedagogik från alla jorden hörn. Napoleon sade att ”omöjligt är ett ord ni bara finner i dårars lexikon”, jag hoppas verkligen han hade rätt.
.

Stacks Image 31801

Utsidan från bilden ovan ser ut så här. Än håller taket men rötterna tuggar i sig tegel, murbruk och betong.
.

Stacks Image 31799

En sista bild på ett trapphus i en annan byggnad, detta trapphus tillhör undantagen och fick behålla räckena.

Byggnaderna är många, stora och ståtliga och liksom kemifabriken i Rüdersdorf har man skaffat sig en inkomstkälla i att hyra ut byggnader och området som kulisser till filminspelningar. Det tråkiga för oss ruinentusiaster är att områdena oftast blir bättre bevakade och mer svåråtkomliga, samtidigt som det medför ett bättre skydd mot vandaler och suspekta mumbojumboutövare.
.

Stacks Image 31797
På väggen till ett av annexen hittade jag denna tvetydiga målning


http://www.berliner-zeitung.de/berlin/dreharbeiten-in-brandenburg-mit-george-clooney-hollywoodstars-am-grabowsee-5975950

Om kids Globe som äger området idag och har ambitioner utöver det vanliga.
http://www.kidsglobe.org/wcms/ (på tyska)


100 2

100 2

100 2

Stacks Image 31621
Stacks Image 31624
Stacks Image 31627
Stacks Image 31630