Stacks Image 3179

100 2
MOTEL SOLINE TROGIR
.

Stacks Image 74717

Inspirationen kom från väst, från USA och likheterna är uppenbara, det var bara storleken på bilarna som skiljde.

"Motell Sljeme, även kallat Motell Trogir är numera en inte alltför fager syn då man kör in i Trogir från nordväst. Sist det hade ett namn hette det Motel Soline Trogir. Det ska ha byggts 1965 på Jugoslaviska planekonomins befallning som ett modernt bygge, enligt vissa källor på nätet inspirerat av amerikanska filmer om bilar, frihet, rörelse och Motell.
.

Stacks Image 74719

Bottenplan, var här en gång foajé och matsal?

Som vanligt och speciellt i ett land som efter ett krig blivit eget är ägarförhållande ytterst oklara. Investeringar uteblir då ingen vågar ta tag i något som genom domslut kan tillfalla någon annan. Så där står det nu, en strikt arkitektonisk villervalla några hundra meter från stranden och ännu närmre till Trogirs centrum som dessutom är upptaget på FNs världsarvslista.

100 2

Stacks Image 74721

Uppe på plan två, strikt och stiligt.

1965 och ritades motellet av Ivana Rankor en av de ledande arkitekterna socialistiska Jugoslavien. Den meningen kan du memorera om du vill framstå som beläst och kunnig inom den moderna arkitekturen. Andra påstår att Motellets arkitekt hette Ivo Victic och eftersom jag inte är så beläst inom arkitektur och absolut inte socialistiska Jugoslaviens arkitektur, så får det vara vem det vill som ritat det, idag är det i vilket fall som helst en ruin.


Bilismen är motellens marknad! En ny vacker kustväg byggdes från norr, bilismen hade genomslag även i Jugoslavien om än några år efter Västeuropa. Vad passade då inte bättre än att på amerikanskt maner köra bilen ända fram till hotellrummet. Iden och förverkligandet och Motell Sljeme tog form
100 2

Stacks Image 74723

Att gå till matsalen för att avnjuta kvällsvard eller frukost låter sig inte längre göras.

Motellet påstås vara ett av de första modernistiska byggnadsverken i regionen norr om Split som bryter mot de mer traditionella husens stil och arkitektur. Ägarförhållanden är som nämnts oklara, men en grupp arkitekter driver en kampanj för att rädda byggnaden och rusta upp den, vilket inte syns och tyvärr riskerar att sluta i just en kampanj och inte mer.


Från 1965 fram till kriget bröt ut i mars 1991 levde motellet och dess gäster i en 25-årig tillvaro som bestod av bilar som kom, gäster som bodde, åt, drack, sov och körde vidare. Fem år senare, november 95 var kriget slut. Kunderna, dvs. bilburna gäster hade viktigare saker för sig under kriget och efter kriget. Att sedan Jugoslaviska staten styrd från Belgrad i Serbien inte längre hade något att säga ifrån om, men kanske hade ägarintressen i de f.d. statligt ägda hotellen underlättade inte. Inga gäster, ingen som vill, kan eller har råd att bo och förfallet tog sin början.

100 2

Stacks Image 74725

Det växer, det växer igen och grönskan rotar sig i väggar och tak.

Själv sprang jag på en hemlös här inne, en man som, påstod han i alla fall fått lov av ägaren att inreda ett av rummen till bostad. Vad som haltar i historien är att hotellet ser ut som det gör just föra att klara ägarförhållande saknas:

Idag blomstrar turismen, både infödda och frusna nordeuropéer turistar i Kroatien (kan rekommenderas) men för Motell Sljeme är det med största sannolikhet för sent.
.

Stacks Image 74727

Vissa rum saknar yttervägg, men det är ingen som tar sig igenom den biodynamiska skyddsvallen.

Vad jag hittat av intresse och kört i Google Translate är följande, så en grävskopa salt och mina reservationer för felaktigheter är på sin plats.

Under 1960-talet väcktes efterkrigsturismen och arkitekturen skulle spegla sin samtid. Rymden var på modet, stormakterna tävlade om att vara först och störst och i öst var det offentliga mer rymdinspirerat. De statliga hotellen i Östblocket fick ofta namn som Hotel Cosmos, Hotel Astro, Kosmonaut, Raket etc. Arkitekturen skulle givetvis spegla det moderna, rationella och rymdinspirerade.
.

Stacks Image 74729


100 2

Stacks Image 74731

Nog avviker fasadbeklädnaden från det genuina Kroatiska husbyggandet.

Under det blomstrande bekymmerslösa 60 talet byggdes också den nya Adriatiska motorvägen avsedd både för nyttotrafik och turism. Den traditionella arkitekturen ifrågasattes och många nya skapelser tog form, bland de mest iögonfallande var de hotell som uppstod och restes längs med den nya Adriatiska motorvägen
.

Stacks Image 74733
.
Stacks Image 74744

.

Stacks Image 74748
Stacks Image 74737

.

Stacks Image 74741